Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Älven

Nu äntligen drar vi igång med projektet Älven! Häng med när vi ihop med allmänhet, forskare och konstnärer fördjupar oss och närmar oss älvens mångbottnade berättelser genom workshops, vandringar, expeditioner, utställningar m.m.
Nu äntligen drar vi igång med projektet Älven! Häng med när vi ihop med allmänhet, forskare och konstnärer fördjupar oss och närmar oss älvens mångbottnade berättelser genom workshops, vandringar, expeditioner, utställningar m.m.

Under 2022/2023 kommer Konstfrämjandet Västerbotten genomföra ett regionalt förankrat projekt som engagerar konstnärer, forskare, föreningar och allmänhet. Med utgångspunkt i Umeälven ämnar projektet lyfta några av samtidens viktiga frågor såsom miljö och hållbarhet, och reflektera kring konstens och konstnärens roll i nuvarande miljösituation.
 
5 konstnärer har bjudits in via open call för att utgöra en arbetsgrupp som följer varandra och älven under året, med utgångspunkt i Umeå. Workshops, vandringar, expeditioner, utställningar m.m. kommer att genomföras tillsammans med inbjudna samarbetspartners och allmänhet för att fördjupa oss och komma närmare älven.
 
Som en del av projektet Älven anordnades under sensommaren den regionala konstfestivalen Festiälv. Festivalen ägde rum längs med Umeälvens flöde i Västerbotten som ett gemensamt arbete av det nätverk av fria konst och kulturaktörer i Västerbotten som Konstfrämjandet startade upp 2021. Festiälv var nätverkets första samverkansprojekt.
 
Ambitionen med projektet Älven är att skapa ett platsspecifikt kollektivt konstnärligt arbete som både genomförs och visas i och längs med Umeälven. Genom att vara närvarande här kan konsten skapa möjligheter för reflektion och samtal kring plats och vårt förhållande till den.
 
Projektet drivs genom medskapande projektorganisering för att utforska tillsammans och låta kollektivt medskapande, lärande, kreativitet och demokrati stå i centrum.
 
 
De medverkande konstnärerna är:
 
Madelaine Sillfors, Helena Wikström, Gunilla Åsberg, Sebastian Adolfsson & Sara Forsström
 
 
 
 
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet Älven genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet, Umeå Kommun samt konstkonsulenterna i Västerbotten.