Medlemskap

Konstfrämjandet är en medlemsorganisation med medlemmar spridda över hela Västerbottens län. Medlemmarna består av andra föreningar, organisationer utbildningsväsendet och fack snarare än enskilda personer. Totalt har vi 7 medlemsorganisationer idag.

ABF Umeåregionen
Socialdemokraterna i Västerbotten
Umeå Folkets Hus
IF Metall S Västerbotten
Kommunal Västerbotten
Folkparken Skellefteå Folkets Hus
Handelsanställdas förbund, avd 29

Som medlem i Konstfrämjandet Västerbotten ges:

  • möjlighet till utveckling av samarbetsprojekt mellan Konstfrämjandet och den egna organisationen, t ex föreläsningar av konstnärer eller utställningar på arbetsplatsen

  • erbjudanden och inbjudningar via nyhetsbrev till vernissager, föreläsningar, seminarier, workshops, konstresor etc.

  • tillgång till vårt nätverk av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, utställningsarrangörer, pedagoger, konstvetare, konsthistoriker, studieförbund, kulturföreningar samt branschorganisationer som KRO/KIF och KC Nord

  • delaktighet i en unik och stolt historia av att möjliggöra “en konst för alla” som arbetar i enlighet med konventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 27 om allas rätt till upplevelse av kultur: ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.”

  • årsavgiften kostar 2 000 kr för större organisationer och 350 kr för föreningslivet

Vill du stödja oss och bli medlem, maila vasterbotten@konstframjandet.se.