Om Konstfrämjandet Västerbotten

Uppdraget ”konst för alla”, har följt distriktet Västerbotten sedan det bildades 1978. Uppdraget bygger på en övertygelse om bildningens och konstens frigörande roll och allas tillgång till konst och bildning i ett jämlikt samhälle.

Konstfrämjandet Västerbotten är en partipolitiskt obunden organisation för samtida konst. Vi utvecklar konstnärliga plattformar för upplevelse, reflektion och diskussion där existentiella, filosofiska och politiska frågor lyfts fram. Konstfrämjandet består av totalt 19 distrikt med ett riksförbund i Stockholm. Vi är det näst nordligaste distriktet i Sverige med Västerbottens län som vårt verksamhetsområde.

Sedan starten 1978 har konstbildningen varit vårt huvuduppdrag. Genom projekt, utställningar, publika arrangemang, workshops etc. arbetar vi enligt devisen konst för alla! Vi samverkar med våra medlemsorganisationer för att främja konsten i hela samhället. Konstintresset ökar och medlemsorganisationerna har de senaste åren fördubblats, till att idag rymma ca 5 miljoner enskilda medlemmar. Konstfrämjandet samverkar också med andra konstfrämjare, allt från enskilda konstnärer till länskonstkonsulenter och myndigheter.

Konstfrämjandet Västerbotten drivs med verksamhetsstöd av Region Västerbotten och Umeå kommun samt bidrag från våra medlemsorganisationer liksom samverkan med vårt riksförbund.