Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Samtalsserie — History in the making - on art, solidarity and power #2

Finns det en lesbisk historieskrivning? Möt konstnären Sofia Hultin och universitetsforskaren Hanna Markusson Winkvist i ett samtal om undanträngda berättelser, konsekvenser av historielöshet och vikten av lesbisk historieskrivning.

Del 2/5: Finns det en lesbisk historieskrivning?

 

I samband med utställningen The White House utformar Konstfrämjandet Västerbotten samtalsserien History in the making – on art, solidarity and power som ökar förståelse för olika perspektiv på historieskrivning och vilken betydelse den haft – och fortsätter att ha – på samhälle och individ. Med olika teman kontexualiseras en debatt om ”de vita fläckarna”. Samtalsserien består av fem delar.

 

Arrangemanget produceras av Kontfrämjandet Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum. Medarrangör Rättighetscentrum Västerbotten och Region Västerbotten.

 

Medverkande
# Sofia Hultin (f. 1982) är konstnär utbildad på Konstfack i Fri konst. Hultin arbetar med frågor som behandlar marginaliserade historier, kulturarv och identitet ur ett norm- och historiekritiskt perspektiv. Konstnären använder sig av olika uttryck såsom video, text och performance för att gestalta sina verk. Sedan 2013 arbetar hen med stadsvandrings-projektet I’m Every Lesbian. Under sommaren 2016 är hen också aktuell med en version av projektet för Munchmuseet i Oslo.

 

Sofia Hultins arbete har bl. a visats på Tensta konsthall, Norrköpings Konstmuseum, Konsthall C, Marabouparken konsthall, Malmö Konstmuseum, Göteborgs konstmuseum och Gävle Konstcentrum.

 

# Hanna Markusson Winkvist (f. 1970) arbetar som universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet. Hon har bland annat skrivit läroboken Undantagsmänniskor. En svensk HBTQ-historia med utblickar i världen (2015, omarbetad upplaga) ihop med Svante Norrhem och Jens Rydström. Hon leder också projektet ”Kvinnopar i kvinnorörelsen” tillsammans med Eva Borgström.

 

History in the making – on art, solidaruty and power
Titeln History in the making – on art, solidarity and power refererar till att kulturarvet är något som görs hela tiden och pekar samtidigt på vikten av att skapa en ny samtida historia som bättre överenstämmer med samhällets etniska, kulturella och sociala bredd.

 

Med utgångspunkt i samtida verk som finns i utställningen The White House berörs historieskrivningens sanningsenlighet och på så vis tar vi steget närmare en uppgörelse med Västerbottens egen koloniala historia. Genom solidarisering med underrepresenterade grupper problematiseras den diskriminering och rasism som vissa människor utsätts för i det västerbottniska kulturarvet.

 

Utställningen The White House
The White House är en samtida konstutställning som kritiskt utforskar och diskuterar hur föreställningar om människor och svenskhet har formulerats i det västerbottniska kulturarvet. Med särskild fokus på vithetsnormer problematiseras den lokala och globala historieskrivningen ur nya infallsviklar.

 

Med utgångspunkt i museiföremål, samlingar och arkiv visas nya platsspecifika konstverk som diskuterar majoritetsamhällets undanträngda berättelser och människor som inte får ta plats i vårt kulturarv. Konstverken belyser olika maktsystem och socialpolitiska frågor som synliggör historielöshet, tillhörighet, kamp och migration.

 

Länk till facebook-eventet
https://www.facebook.com/events/1733715763507019/

 

Mer info
http://www.sofiahultin.com/index.html

 

  • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
  • Söndag den 24 aprilKl 13 - 15
  • Fri entré