Vernissage och artist talk med Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson

På Lördag den 23 mars är det vernissage och artist talk med Tomas Colbengtson på Sara kulturhus i Skellefteå. (Väggen i Södra foajén samt B2.) Utställningen pågår till och med den 14 april 2024. Välkommen!

Såhär skriver Tomas om sitt verk Sápmie:

I början av 1900 talet, då renskötare också började arbeta som författare, var en av de viktigaste frågorna vilket ord som skulle representera det renskötande folket i Skandinavien.

Brukligt var att de i Norge kallades för "Finner" och i Sverige "Lappar". Gemensamt beslutade samerna att det nordsamiska ordet "Sáme" skulle representera folket och "Sápmie" landet där samer bor och verkar.

Fast helt vedertaget är begreppet Sápmi fortfarande inte efter mer än 100 år, eftersom det är svårt att finna i ordböcker.

Det står till exempel inte i Svenska Akademiens ordlista, trots att namn för första gången finns med i nya upplagan: där finns San Marino men inte Sápmi.

En annan plats man inte heller finner orden "Sápmie" är på ortsskyltar i Skandinavien.

Anledningen är att om stadsmakterna godkänner ordet "Sápmie" eller "Sæpmie" så erkänner man samtidigt att samerna har rätt till sitt eget land.

Med mitt verk SÁPMIE vill jag synliggöra denna verklighet idag i Sverige.

Arr: Skellefteå Konstförening i samarbete med Konstfrämjandet i Västerbotten genom projektet Perspektiv från Sápmi, med stöd av Kulturrådet.

Visa alla