Konst på läger

Konst på läger vill ge barn i åldern 6-14 år möjligheten att utforska konstnärliga praktiker tillsammans med en yrkesverksam konstnär. Vi vill uppmuntra barn till konstnärligt utövande. Lägret sker parallellt med flera andra läger på Nydala lägergård och specifika aktiviteter för konstlägret kommer att blandas med gemensamma aktiviteter för hela lägret på Nydala.

Just nu letar vi efter en yrkesverksam konstnär som kan hålla i en lägervecka för 10-12 barn under en av veckorna 25-33 (stängt v30). Mottot för lägret är att utgå från lusten att skapa och tänka kreativt. Utifrån detta vill vi att du som konstnär föreslår ett upplägg för lägerveckan och beskriver ett tema du vill att ni ska arbeta utifrån samt på vilket sätt ni tillsammans (du och barnen) ska ta er an det under veckan. Se på upplägget som en ram för veckan och tänk på att det bör vara flexibelt och med fördel kunna utföras utomhus, det finns även en ateljé för dagar eller aktiviteter som kräver det. Barnens önskemål får gärna ta plats och vara med och styra innehållet för dagen. Se schema nedan för tidsplanering.

Hör av dig med CV, en presentation av dig själv, ett förslag på titel för lägerveckan, tema och upplägg, samt vilken eller vilka veckor som skulle passa dig att hålla i lägret, senast söndag den 14 april till vasterbotten@konstframjandet.se.

Visa alla