Platser som blev utan

Projektet är Konstfrämjandet Västerbotten/Konstkonsulenterna i Västerbotten och Konstnärscentrum Nords gemensamma satsning, där konstnärer bjudits in att skissa på fiktiva offentliga gestaltningar för lokaler i Region Västerbottens förvaltning.

Den 1 mars 2023 presenterades skissuppdraget "Platser som blev utan" i VK (Västerbotten kuriren). Konstfrämjandet Västerbotten/Konstkonsulenterna i Västerbotten och Konstnärscentrum Nord har tillsammans finansierat skissuppdrag på fem fiktiva gestaltningar i Region Västerbottens lokaler. Konstnärerna fick välja ut nybyggda eller renoverade platser, där enprocentsregeln borde ha tillämpats, men där dessa satsningar av någon anledning uteblivit. Vi efterfrågade en skiss, en bild av hur konstnären skulle vilja ta sig an platsen, och en idé till ett offentligt verk som på ett tydligt sätt kunde presenteras till innevånarna i Västerbotten för att visa på konstens betydelse i våra gemensamt ägda lokaler.

Bakgrund: Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer är ett verktyg för stat, region och kommun vid ny- och ombyggnationer att avsätta medel till platsspecifik konst. I Region Västerbotten (tidigare landstinget) togs beslutet om att tillämpa 1-procentregeln vid nybyggnation 1969 och vid ombyggnation på slutet av 70-talet. Trots detta har flera platser blivit utan konst.

”– Utöver att det ger ett arbetstillfälle för våra konstnärer hoppas vi att kunna skapa opinion, genom att göra det tydligt för både politiker, tjänstemän och allmänheten vad vi går miste om genom det faktum att 1-procentregeln inte efterlevs,” sa Simon Gran Danielsson i VK 15 november när vi berättade om arbetet inför projektet.
https://www.vk.se/2022-11-15/skisser-over-region-vasterbottens-saknade-visioner

Följande konstnärer valdes ut av en jury genom ett Open Call under hösten 2022:

Maria Forsling Jenke, Ockelbo
Christina Västerbo, Umeå
Gerd Aurell, Holmsund
Helena Wikström, Holmsund
Mats Caldeborg, Nordmaling

Visa alla