Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Frukost med Konstklubben x 3

Ät frukost hos oss på Konstfrämjandet Västerbotten och lyssna på föreläsningar om konstnärliga gestaltningsprocesser i offentliga miljöer, 3 tisdagar i rad med start 8 november! Frukostföreläsningarna genomförs i samverkan med ABF.

Formatet är kort, enkelt och tillgängligt. Idén är att skapa fler tillfällen där samtal om konst upplevs mitt i vardagen.

Nytt för hösten är att varje föreläsning följs av en fördjupande del som vänder sig specifikt till yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Västerbotten samt studenter vid Umeå konsthögskola. Är du verksam konstnär eller student och intresserad av att delta i den fördjupande delen kontakta:
fanny.carinasdotter@konstframjandet.se

Totalt blir det 3 tillfällen & alltid på tisdagar kl 08.00-09.10, samtalen börjar kl 08.30.

Frukosten består av kaffe/thé/jouice + macka för 30 kr.
Medtag kontanter!

Även i år kommer pengar samlas in till stöd för bostadslösa emigranter.

 

Program:

8 November: Peter Lundström, konstkonsult och projektledare/curator på Statens konstråd 2009-2014, kommer att tala om offentlig konst utifrån ett uppdragsgivarperspektiv och hur konstnärliga erfarenheter kan användas vid gestaltning av offentliga miljöer.
Fördjupande del: Genomgång av upphandlingsprocessen enligt LOU vid offentliga uppdrag där staten, kommuner, eller landsting är beställare.

15 November: Sara Sandström Nilsson, gallerist på Galleri Andersson/Sandström, kommer tala om hur gallerier arbetar med offentliga gestaltningsuppdrag. Galleriet initierar och projektleder ofta uppdrag för offentlig gestaltning men hur fungerar det? Vilka är beställarna, hur kan det ekonomiska upplägget se ut, och vad har konstnären för nytta av att galleriet är inblandat i projekten?
Fördjupande del: Hur kan man presentera ett konstnärskap?

22 November Mats Caldeborg, konstnär, kommer berätta om tillkomsten av gestaltningen “Himmelsförsök med hund” som finns i Sidensjö i Örnsköldsviks kommun.
Fördjupande del: Kritsik diskussion om vad är konst egentligen bra för? Måste den vara bra för någonting?