Samiskt perspektiv och ljudande Artist Talk i Vita Kuben

Välkomna till Vita Kuben fredag 21/4 kl 18 för ett samtal om älvlandskap, konstnärliga processer och det platsspecifika.

Jojkare och renskötare Jörgen Stenberg ger ett samiskt perspektiv på Ubmejen Jiännuo / Umeälven och ljudkonstnären Elin Már Øyen Vister en ljudande Artist Talk.

Tillsammans rör vi oss runt konstnärliga processer, biflöden och fågeltjut. Vid det platsspecifika, vid ett landskaps berättelser. Vi frågar oss på vilka sätt ett konstnärligt arbete kan förhandlas fram ihop med ett land?

Fredag 21 April
Kl. 18.00 – 20.30
Vita Kuben, Norrlandsoperan

Älven-gänget på fågelexkursion med ljudkonstnären Elin Már Øyen Vister


Eventet är en del av Projektet Älven och arrangeras i samarbete med Konstkonsulenterna i Västerbotten och Vita Kuben.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet Älven genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet och Umeå Kommun.

Visa alla