För dig som konstnär

Som yrkesverksam konstnär kan du vara konstnärlig handledare till konstintresserade unga mellan 16-23 år. Handledningen sker online, därför har eleven samma tillgång till en konstnärlig handledare oavsett var i landet de bor och du som konstnär kan vara baserad var som helst i världen.

Din roll som konstnärlig handledare är att ge feedback och coaching. Du lyssnar till elevens idéer och sätter in dem i en samtida konstnärlig kontext genom att tipsa om konstnärskap, konstverk, texter mm som på ett eller annat sätt relaterar till elevens intressen och projektidéns innehåll. Handledningen sker online på fine-art.education, där eleven och du samtalar samt utbyter länkar, bilder, text, filmer osv i ett digitalt flöde.

Målet är att den konstnärliga handledningen leder till att eleven hittar nya vägar i sitt konstintresse och nya vägar in i ett aktivt konstliv. Som verksam konstnär blir du en brygga mellan skolans värld och det konstnärliga yrkeslivet. Eleven får en inblick i hur det är att verka som konstnär och vilka olika yrken som ligger inom det konstnärliga fältet.

Målsättningen är att du och din elev ska få en personlig kontakt, som konstnärlig handledare finns du där för att svara på frågor och vägleda eleven, inte bara i sitt eget konstnärliga uttryck utan även vad gäller sådant som handlar om utbildningsvägar och yrkesroller.

Är du intresserad av att arbeta som konstnärlig handledare i projektet? Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sara Edström på Konstfrämjandet i Västerbotten på 076 800 10 90 eller andreas.brannstrom@konstframjandet.se.

Visa alla