Konstnärlig handledning för unga

Inför vårens ansökningsperiod för Konstskolor i Sverige erbjuder Konstfrämjandet och Fine-art.education en metod och en digital plattform för konstnärlig handledning för unga.

Nu har konstintresserade ungdomar möjlighet att få gratis handledning av några av Sveriges bästa konstnärer. Projektet är till för unga mellan 13-25 år som söker konstnärliga vidareutbildningar.

Handledningen sker online – genom videosamtal eller mail – och bygger på ett kontinuerligt utbyte av bilder, länkar och kommentarer under arbetets gång. Handledarna är professionellt verksamma konstnärer och fungerar som en brygga mellan skolans värld och det konstnärliga yrkeslivet. Deltagaren får en personlig kontakt i sitt arbete med ansökningar till konstnärliga vidareutbildningar och en inblick i hur det är att verka som konstnär och vilka olika yrken som ligger inom det konstnärliga fältet.

– Handledaren sätter in deltagarens ansökning och portfolio i en samtida konstnärlig kontext genom att
tipsa om konstnärskap, konstverk och texter som på ett eller annat sätt relaterar till din ansöknings innehåll.
Handledaren hjälper dig även med vanliga frågor kring ansökningarna och hjälper dig att ta fram en genomarbetat ansökning.
Målet är att det leder till att du som deltagare hittar nya vägar i sitt konstintresse och vidare in i ett aktivt konstliv!

En deltagare i pilotprojektet berättar: ”Mentorn var bra på att poängtera att jag ska göra något jag verkligen vill, för mig själv och inte någon annan, och att det viktiga inte alltid är resultatet utan processen.”

Konstnärlig handledning för unga drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Fine-art.education i samarbete med Kungl. Konsthögskolan och Konstfack, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Handledarna består av konstnärer som är verksamma både i Sverige och internationellt, varav vissa undervisar på konstutbildningar i Sverige. De unga som vill vara med i projektet matchas ihop med en handledare med ett liknande intresseområde.

– I projektet erbjuds alla, oavsett bostadsort eller bakgrund, tillgång till professionella konstnärliga handledare. Konstvärlden har idag problem med att vara för homogen, men vi tycker inte att ens bakgrund ska få styra om man vill utveckla ett konstnärligt intresse, säger projektets initiativtagare Magnus Liistamo.

Vill du, eller någon du känner, vara med? Anmälan kan göras löpande genom att kontakta projektledare Andréas Brännström på Konstfrämjandet i Västerbotten på 070 625 93 48 eller andreas.brannstrom@konstframjandet.se.

Konstnärlig handledning för unga drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Fine-art.education i samarbete med Kungliga Konsthögskolan och Konstfack och med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Visa alla