Volcano Road / Anna Hillbom

En reflektion över taktilitet, magiskt tänkande och faktisk magi. Genom skulpturer och ljud undersöks sympatisk arkitektur, poetiskt tänkande och minnet av ett ö-landskap. Varmt välkomna till Anna Hillboms utställning Volcano Road hos oss på Konstfrämjandet Västerbotten!

Anna Hillbom
Volcano Road

23 februari – 23 mars
Vernissage 23 februari kl. 19.00

Anna Hillbom presenterar i utställningen ”Volcano Road” ett antal skulpturer och ett ljudverk.
I ljudverket hörs fyra kvinnliga röster läsa texter i dikt, dialog och prosaform.
En kontemplation över en väldigt liten, fint karvad träfigur, ett magiskt vattenglas, minnet av en kärlek, två stenar i oanat samspel, ett ljusfenomen på ett berg sedd från ovan vid en flygtur, en mamma som har svar på tal.
Texterna behandlar varierande former av taktilitet, kroppens upplevelse av dessa, magiskt tänkande och faktisk magi.

Minnet av ett stenigt ö-landskap förvrängs lite i färg och ljus varje gång det återkallas.
Utifrån sensationen av landskapet och en strikt men lyhörd bearbetning av gips, trä och keramik kanaliseras intryck av klassisk arkitektur.
I elementära och lekfulla former önskar skulpturerna signalera både magnitud och skörhet. Fragment hämtade ur ett manligt kanon och en empirisk historieskrivning dechiffreras och omvärderas i ett försök att mjukgöra upplevelsen av hegemoniska byggnadsverk. På så sätt skapa en sympatisk arkitektur och en upplevelse av rum och fysiska strukturer baserat på taktil beröring och poetiskt tänkande. Kanske möjliggöra en kroppsnära relation till monumentalitet, utifrån en egensinnig logik.

Anna Hillbom tog sin BFA Fine Art och BA Artistic Research från Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 2011 och sin MFA från Umeå Konsthögskola 2015. Hon har tidigare ställt ut på bl.a Cypher Space Berlin, CLB Berlin, Umeå Konsthall, Q Gallery Copenhagen, Kunstlerhaus Turn and Taxis Bregenz, Bildmuseet Umeå, Blickpunkten Robertsfros, Galleri Andersson Sandström Stockholm. Anna bor och arbetar i Umeå.

www.annahillbom.com

Öppettider under utställningen:
Tors:13-17
Fre: 13-17
Lör:12-16

Anna Hillbom
Volcano Road

Anna Hillbom presents in “Volcano Road” a series of sculptures and a soundpiece.
In the soundpiece four voices reads a number of poems and dialogues. A contemplation on a small, finely carved wooden figure, a magical glass, the memory of a love, two stones involving in an unexpected encounter, a light-phenomenon spotted on a mountain from the air above in the atlantic ocean, a mother who talks back. Meditations on tactility, magical thinking, and the actual magic unfold.

The memory of a dry landscape on an island is altered slightly in color and light each time it is recalled. From the sensation of the landscape and a strict but careful treatment of plaster, wood and ceramic, the sculptures emerge from genuine interest for material and shape, as well as an attempt to canalize classical architecture through poetic and tactile means.
In elementary, playful shapes, they wish to signal both magnitude and fragility. Visual fragments from a male canon and a linear history-writing are being deciphered and revalued in an attempt to soften the experience of hegemonic buildings. In this way enable an experience of sympathetic structures based on tactility and poetical thinking. Maybe make possible a body-near relation to monumentality, sprung from a personal logic.

Anna received her BFA and BA Artistic Research from Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 2011 and her MFA at Umeå Academy of Fine Art 2015. She has recently exhibited her work at Kunstlerhaus Turn and Taxis Bregenz, Bildmuseet Umeå, Galleri Andersson Sandström Stockholm, Cypher Space Berlin and CLB Berlin, Umeå Konsthall, Udstillingstedet Q Copenhagen, Blickpunkten Robertsfors.

Visa alla