Open call — Vintersalong 2018

Är du yrkesverksam bildkonstnär, konsthantverkare, fotograf, illustratör eller tecknare verksam i Västerbotten? Då är du varmt välkommen att söka till Vintersalong 2018 på tema: fred, gemenskap och harmoni.
Ansökningsperioden varar mellan 1-31 oktober.

FRED, GEMENSKAP & HARMONI
17 mellanstadieelever från Norra Ålidhemsskolan är jury och curatorer för Vintersalong 2018 som kommer visas 2-22 december på Konstfrämjandet Västerbotten i Umeå. Kulturverket och Konstfrämjandet Västerbotten ger under hösten eleverna utbildning och vägledning kring konst, vad det innebär att välja ut verk och hur man curaterar en utställning. Eleverna har också besökt Västerbottens museum för att få råd och vägledning av professionella curatorer och museipedagoger för hur de på bästa sätt skapar en enastående konstsalong!

Eleverna har gemensamt valt temat för vintersalongen. Orden fred, gemenskap och harmoni är inte bara vackra ord som söker estetiska svar. Orden är också högst politiska och speglar en dröm om en bättre värld för fler, där vi människor lever i större samklang med varandra oavsett ursprung, tro och identitet.


ALLMÄNNA VILLKOR

Visning
Vintersalongen kommer visas under perioden 2-22 december 2018 på Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33 i Umeå med vernissage första advent.

Ansökningstid
1-31 oktober 2018

Vem kan söka
Yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare, fotografer, illustratörer och tecknare.
Med yrkesverksam menas utövare som har minst en treårig högskoleutbildning inom sitt fält eller dokumenterad motsvarande meriter. Som merit räknas dokumenterad utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, projekt inom konstområdet, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion eller annan konstnärlig verksamhet exempelvis uppdrag inom området.

Tema
Fred, gemenskap & harmoni.

Så här söker du
Ansökan ska göras digitalt och bestå av en pdf innehållandes uppgifter om den sökande och ett CV på max två A4 sidor. Man söker med 1 till 2 verk. Dokumentation av verket eller fotografi skickas som jpeg, max storlek är 2 mb per bild, bildfilerna döps till förnamnefternamn_1.jpeg, förnamnefternamn_2.jpeg.
För videoverk önskas att en webbsida uppges där filmen kan ses i sin helhet.
Ansökan ska skickas till: vintersalong2018@mail.com senast 31 oktober.

Uppgifter om den sökande
Namn på upphovsperson
Kontaktinformation (adress, telefonnummer och mailadress)
Konstnärskategori (bildkonstnär, konsthantverkare, fotograf, illustratör eller tecknare)
Titel på verk (uppge för verk 1, verk 2)
Årtal (uppge för verk 1, verk 2)
Mått/längd (uppge för verk 1, verk 2)
Teknik (uppge för verk 1, verk 2)

Så här går urvalet till
Eleverna som är jury för Vintersalong 2018 gör urvalet bland de inkomna bidragen. Alla tävlingsbidrag numreras och juryn kan därför inte se vilken konstnär som står bakom de enskilda konstverken. Kulturverket kommer endast att var med för att agera moderator och stöd för eleverna.

Antagna verk
Medverkande står själv för paketering samt frakt till och från Konstfrämjandet Västerbotten, verken ska lämnas in under vecka 47.

Marknadsföring och press
Blir du antagen till salongen betyder det att du ger Konstfrämjandet Västerbotten och Kulturverket ditt tillstånd att publicera bilen/bilderna på respektives webbsidor samt på sociala medier. Det betyder även att du ger ditt tillstånd att bilderna erbjuds till press för fri publicering i samband med mediabevakning av salongen. Bilderna kan komma att beskäras.

Övrig information
Möjlighet att söka bidrag för frakt av antagna verk samt resa för att delta under vernissagen kommer finnas.
Utställningsersättning utgår till samtliga medverkande.
Under utställningen kommer eleverna välja en konstnär för en workshop.

Information och frågor
Fanny Carinasdotter, Konstkonsulent för Västerbotten fanny.carinasdotter@konstframjandet.se

Informationen som pdf
Vintersalong open call

Visa alla