Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Medverkande

Medverkande konstnärer

Caroline Seung-Hwa Ljuus
Simon Gran Danielsson
Mia Rogersdotter Olofsson
Helena Wikström
Ida Hansson
Thomas Hansson
Ragnar Bragason
Thomas Hämén
Erik Larsson
Oscar Guermouche
Loulou Cherinet
Valeria Montti Colque
Runo Lagomarsino

 
Handledare från Kungliga Konsthögskolan:
Björn Larsson
Mikael Beckman-Thoor
Martin Christensen

 
Handledare från Konstfack:
Jenny Althoff – Industridesign
Åsa Cederqvist – Textil
Johanna Gustafsson Fürst – Konst
Andrea Creutz – Konst
Christian Björk – Inredningsarkitektur
Simon Anund – Inredningsarkitektur
Magnus Lindfors – Industridesign
Gunnar Larsson – Konst (teckning)
Miro Sazdic – Metallformgiving/smycke