Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstnärlig handledning för unga – möt en konstnär online

Konstfrämjandet och Fine-art.education utvecklar en metod och en digital plattform för konstnärlig handledning för unga. Projektet erbjuder nya perspektiv och ingångar till en konstvärld utanför skolans horisont.
Intresseanmälan
Konstfrämjandet och Fine-art.education utvecklar en metod och en digital plattform för konstnärlig handledning för unga. Projektet erbjuder nya perspektiv och ingångar till en konstvärld utanför skolans horisont.

Nu har konstintresserade ungdomar möjlighet att få gratis handledning av några av Sveriges bästa konstnärer. Projektet är till för unga mellan 16-23 år som t ex söker konstnärliga vidareutbildningar eller vill ha en ny blick på sitt gymnasiearbete.

 

Handledningen sker online – genom videosamtal eller mail – och bygger på ett kontinuerligt utbyte av bilder, länkar och kommentarer under arbetets gång. Handledarna är professionellt verksamma konstnärer och fungerar som en brygga mellan skolans värld och det konstnärliga yrkeslivet. Deltagaren får en inblick i hur det är att verka som konstnär och vilka olika yrken som ligger inom det konstnärliga fältet.

 

– Handledaren sätter in deltagarens projektidé i en samtida konstnärlig kontext genom att tipsa om konstnärskap, konstverk och texter som på ett eller annat sätt relaterar till projektidéns innehåll. Målet är att det leder till att deltagaren hittar nya vägar i sitt konstintresse och vidare in i ett aktivt konstliv, säger Sara Edström, verksamhetsutvecklare hos Folkrörelsernas Konstfrämjande.

 

En deltagare i pilotprojektet berättar: ”Mentorn var bra på att poängtera att jag ska göra något jag verkligen vill, för mig själv och inte någon annan, och att det viktiga inte alltid är resultatet utan processen.”

 

Konstnärlig handledning för unga drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Fine-art.education i samarbete med Kungl. Konsthögskolan och Konstfack, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Handledarna består av konstnärer som är verksamma både i Sverige och internationellt, varav vissa undervisar på konstutbildningar i Sverige. De unga som vill vara med i projektet matchas ihop med en handledare med ett liknande intresseområde.

 

– I projektet erbjuds alla, oavsett bostadsort eller bakgrund, tillgång till professionella konstnärliga handledare. Konstvärlden har idag problem med att vara för homogen, men vi tycker inte att ens bakgrund ska få styra om man vill utveckla ett konstnärligt intresse, säger projektets initiativtagare Magnus Liistamo.

 

Vill du, eller någon du känner, vara med? Anmälan kan göras löpande genom att kontakta projektledare Sara Edström på Konstfrämjandet i Västerbotten på 072 242 4012 eller sara.edstrom@konstframjandet.se.

 

Konstnärlig handledning för unga drivs av Folkrörelsernas Konstfrämjande och Fine-art.education i samarbete med Kungliga Konsthögskolan och Konstfack och med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

På bilden: fyra av de konstnärliga handledarna: Valeria Montti Colque, Oscar Guermouche, Thomas Hämén och Helena Wikström

Konstnärlig handledning för unga – möt en konstnär online