Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Aktuellt i Konstfrämjandet Västerbotten

History in the making — on art, solidarity and power #5

Vilken roll har konstnären i utforskandet av historieskrivningen? Möt konstnären och författaren Meira Ahmemulic och utställningsproducenten Bianca Leidi från Världskulturmuseet i Göteborg i ett samtal om hur konstnären kan påverka historien och historieskrivningen.

 • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
 • Söndag den 29 majKl 13 - 15
 • Fri entré
 • Läs mer

Series of lectures — History in the making - on art, solidarity and power #4

The artist Conny Karlsson Lundgren and the asylum lawyer from RFSL Patrick Bazanye, give a lecture and discuss the importance of the lgbtq-organization, survival stategies and the life conditions of lgbtq-people in a national and international perspective. Can visual art and social movements support the lifes of lgbtq-people in times of hostility?

 • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
 • Sunday, 22 May13 - 15 pm
 • Free entrance
 • Läs mer

Samtalsserie — History in the making - on art, solidarity and power #3

Hur ser representationen av svart bildkultur ut i Sverige? Möt konstnären Cecilia Germain och den antirasistiska konst- och kulturvetaren Araia Ghirmai Sebhatu i ett samtal om svart bildkultur i det samtida Sverige. Finns det en sådan bildkultur? Hur ser den ut i så fall? Med fokus på media, populärkultur och samtidskonst diskuteras visuell kultur.

 • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
 • Söndag den 8 majKl 13 - 15
 • Fri entré
 • Läs mer

Samtalsserie — History in the making - on art, solidarity and power #2

Finns det en lesbisk historieskrivning? Möt konstnären Sofia Hultin och universitetsforskaren Hanna Markusson Winkvist i ett samtal om undanträngda berättelser, konsekvenser av historielöshet och vikten av lesbisk historieskrivning.

 • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
 • Söndag den 24 aprilKl 13 - 15
 • Fri entré
 • Läs mer

Utställning — Oscar Guermouche

Konstnären Oscar Guermouche (SE) visar den omdebatterade utställningen ”Vi vill åka till Moskva” med invigning fredag den 15 april kl 19 på Konstfrämjandet Västerbotten. Med text hämtad från marschsånger målade på svenska flaggor, gestaltar Guermouche den svenska nationalstaten som konstruerad utifrån Ryssland som ett hot.

 • Konstfrämjandet VästerbottenKungsgatan 33
 • Fredag den 15 aprilKl 18-22
 • Fri entré
 • Läs mer

Publikt program — The White House

I samband med utställningen The White House utformas ett publikt program som ökar förståelse för utställningens frågeställningar om svenskhet, vithetsnormer och historieskrivning.

 • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
 • 16 mars- 29 majSe programpunkt
 • Fri entré
 • Läs mer

Tidning — Konsttidningen The White House lanseras

I samband med invigningen av utställningen The White House lanseras en ny konsttidning. Den heter The White House och tillsammans med 11 kritiska röster problematiserar den olika perspektiv på skapandet av svenskhet i Västerbotten. Tisdag den 1 mars sprids den runt om i länet genom dagstidningarna Västerbottens Kuriren och Folkbladet.

 • Västerbottens länGenom VK och Folkbladet
 • Tisdag den 1 marsKl 00.00-24.00
 • Fri nedladdning
 • Läs mer

Utställning — The White House

The White House är en samtida utställning som kritiskt utforskar hur föreställningar om människor och svenskhet har formulerats i det västerbottniska kulturarvet. Med utgångspunkt i vithetsnormer belyses olika maktsystem och socialpolitiska frågor som synliggör historielöshet, kamp och tillhörighet genom video, objekt och installationskonst.

 • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
 • Söndag den 6 marsKl 14 - 15
 • Fri entré
 • Läs mer