Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Aktuellt i Västerbotten

Älven- Ett flerstämmigt samtal

OBS! PLATSÄNDRING! Vi ses på Klossens Kulturhus!

Konstfrämjandet Västerbotten bjuder in till ett publikt samtal som med älven som utgångspunkt belyser krafter och tankesystem som formar vår relation till naturen och oss själva som något väsensskilt. Vilka konsekvenser kan det få? Vilka alternativa tankemodeller och förhållningssätt finns?

Festiälv- Konstfestival i Västerbotten

I augusti månad går Festiälv konstfestival av stapeln längs med Umeälvens flöde i Västerbotten. Kom och ta del av utställningar, performance, publika samtal, föreläsningar, poesi, mat och musik. Allt på temat älven.

OPEN CALL

Är du konstnär verksam i Västerbotten och intresserad av kollektiva processer och utbyten med kollegor? Vill du följa älven under ett års tid i ett konstnärligt arbete?

Sök för att medverka i Konstfrämjandet Västerbottens projekt Älven!

Konstnärer reflekterar över återstartsutredningen

En sammanställning från ett digitalt seminarium 2021-12-02, arrangerat av den nationella föreningen
Konstkonsulenterna i Sverige, genom arbetsgruppen för konstnärers villkor som representerar de 6
regionerna Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland.
Den andra december 2021 anordnade den nationella föreningen

Hemmaresidens 2021.

Som ett stöd för bild - och formkonstnärerna i länet under den rådande pandemin 2021 så utlyste Konstfrämjandet Västerbotten och Konstkonsulenterna ett hemmaresidens. Residenset bestod av ett stipendium på 20.000 kr för att kunna utveckla en idé eller ett pågående arbete under vår/vintern. Av inkomna ansökningar beviljades 10 stycken.