The White House

The White House var ett 1-årigt tvärvetenskapligt konstprojekt som ämneskombinerade samtidskonst, kulturarv och normkritik.

Med utgångspunkt i konsten utforskades idén om svenskheten i det västerbottniska kulturarvet som en kritisk kommentar till den alltmer nationalistiskt högerorienterade politik som utvecklats i Sverige.

Syftet var bland annat att engagera konstnärer, forskare, debattörer, skribenter, aktivister m. fl. utifrån fem olika konstbildande delprojekt. Tillsammans nådde vi fram till civilsamhället och fick människor att reflektera över svenskhet, historieskrivningen utmanades och nya undanträngda berättelser lyftes fram i det annars homogena kulturarvet.

Projektet lyckades också skapa en riksdebatt om kulturarvsfrågor i Sverige genom en särskild fokus på vithetsnormer. Totalt engagerades 146 medverkande, 17 samarbetspartners och mottogs av 121 772 människor runt om i Västerbottens län.

Projektperiod
1 maj 2015–30 juni 2016

Kontaktperson
Camilla Påhlsson, initiativtagare och projektledare The White House

Huvudman för projektet
Konstfrämjandet i Västerbotten

Huvudfinansiär
Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Huvudpartner
Västerbottens museum och Folkrörelsernas Konstfrämjande


Foto
Verket ”The New World” (2008) av konstnären Cecilia Germain, vill pröva att materialisera en fiktion, en omvänd kolonialisering där den Afrikanska kontinenten koloniserar Europa. Vad händer med landmassor vi känner igen, när de får nya namn, ny gränsdragningar och tillskrivs egenskaper av att vara nya platser; nytt land, historielöst, redo att bemästras, redo att kränkas. Verket talar också om porösa och föränderliga kvaliteer i det vi människor konstruerar, kartan är målad i obeständiga, långsamt försvinnande pigment gjorda av kaffe, the och kakao, alla substanser producerade i olika afrikanska länder.

Visa alla