Sommarjobba som konstnär

För tredje året i rad erbjuder Konstfrämjandet möjligheten för unga att sommarjobba som konstnärer. Sommaren 2020 kommer feriearbetet att kunna sökas för ungdomar i Umeå och Nordmaling.

Målet med ferieperioden är att ungdomar ska ges möjlighet att fördjupa sitt intresse i konst och kultur i såväl produktion som planering. Vi vill ge ferieungdomarna erfarenheter av både organisering i grupp och att ta ansvar över sitt individuella konstnärliga arbete. Under feriearbetet genomför vi gemensamt allt från planering till utförande och efterarbete. I slutet av perioden planerar ungdomarna en utställning riktad mot allmänheten. Inför detta arbetar vi kollektivt med innehållsmässiga idéer, planering, byggande av utställning, marknadsföring och kontakt med lokalmedia etc. Under perioden kommer vi varva praktiskt konstnärligt arbete med studiebesök och diskussioner.

– Det jag fått med mig är att det inte bara finns ett sätt att göra saker på, säger en deltagare till VK under 2019 års feriearbete.

Genom feriearbetet vill Konstfrämjandet skapa en mötesplats för ungdomar med olika bakrund. Det är viktigt att ungdomarna känner att de har makt att påverka sina liv och sitt område. Konsten är det sätt vi närmar oss de här frågorna på. Projektet tar ungdomars kraft och engagemang på allvar. Konsten lyfts upp till att vara mer än en hobby, fokus ligger på konst som yrkesval och konstvärlden som en plattform för samhällsengagemang likväl som personlig utveckling. Syftet är att lyfta fram ungdomars röster och visa att de har makt att påverka sitt område och forma sina liv. Målet är att bredda konstscenen, nå nya målgrupper, överbrygga klyftor och skapa ett mer inkluderande samhälle.

Vem kan söka feriearbete?

Du som bor i Umeå och är född 2003 eller Nordmaling och är född 2004 . I de fall det finns ferieplatser kvar efter att fördelningen gjorts erbjuds ferieplats, i Nordmaling, även ungdomar som är födda 2003. Inga förkunskaper krävs men ett stort konstintresse är viktigt!

När är feriearbetet?

I Umeå kommer ferieperioden att vara tre veckor:

15 juni-3 juli.

I Nordmaling erbjuds tre perioder på två veckor var:

15 juni-26 juni

29 juni-10 juli

13 juli-24 juli.

Vill du, eller någon du känner, vara med?

Anmälan görs till Umeå Kommun eller Nordmalings kommun

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till Sophia Josephson sophia.josephson@konstramjandet.se eller Andréas Brännström andreas.brannstrom@konstframjandet.se 070-6259348

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna och konstfrämjandet med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Visa alla