Rock Art in Sápmi

Tillsammans med Västerbottens Museum medverkar Konstfrämjandet i en pedagogisk satsning inom Rock Art in Sápmi. 340 grundskoleelever runt om i länet deltar under ledning av konstnärer, arkeologer m fl. på spaning efter vårt nordliga kulturarv.

Överallt lämnar vi spår efter oss, medvetet som omedvetet. Det är föremål, ristningar, taggar, lappar och lämningar som inte bara säger något om oss som lämnat dem utan även något om de som tar emot kommunikationen genom det sätt som de behandlas och uppmärksammas.Inom Rock Art in Sápmis pedagogiska del, På spaning efter spår i tid och rum, får elever lära känna och undersöka vårt nordliga kulturarv som utgörs av bland annat hällkonsten, det samiska bildspråket och dess symboler.

Under ledning av konstnärerna Anders Sunna, Sofe Weibull och Fanny Carinasdotter undersöker eleverna tillsammans med museipedagoger och arkeloger, det föränderliga stadsrummet och de spår som vi kan hitta där. Undersöka vilka spår vi lämnar efter oss och vad det är vi kan tänkas vilja säga eller omedvetet säger med dem.

På spaning efter spår i tid och rum medvetandegör vad vi har att lära om mekaniken bakom forntidens lämningar men även väcka en diskussion om dagens moderna människans roll i en framtida historieskrivning.

De medverkande konstnärerna arbetar med eleverna utifrån behovet att lämna spår, tankarna bakom avtrycken eller känslan av att upptäcka något i staden, som ingen annan sett: Men också lämna avtryck i stadsrummet som alla kan se och ta del av. Den pedagogiska verksamheten avslutas med en stor vernissage av elevernas arbete på Västerbottens Museum, och en stor fest där 340 elever runtom i Västerbottens län besöker Umeå.

Rock Art in Sápmi är ett samarbetsprojekt som utmanar gängse referensramar genom att blanda arkeologi och förhistoria med bland annat konst, teater och dans. Projektet tar avstamp i den del av våra nordliga kulturtraditioner som utgörs av hällkonsten och som vi återfinner i det samiska kulturområdet Sápmi.

Samarbetspartners inom den pedagogiska delen av Rock Art in Sápmi är Västerbottens Museum, Skogs-museet i Lycksele och Skellefteå Museum.

Visa alla