Konstens ekologi

Nätverk för mindre konst-och kulturverksamheter i Västerbotten

Som en förlängning av projekt Foajé har Konstfrämjandet Västerbotten påbörjat en förstudie för att bygga upp ett nätverk mellan de mindre konst- och kulturverksamheterna i Västerbotten. Nätverket syftar till att öppna upp för mer samarbete arrangörer emellan och erbjuda möjlighet att dela erfarenheter av att verka i vårt nordliga län, stärka banden oss emellan och öppna upp för mer samverkan i oväntade och nyskapande kombinationer.

Tillsammans blir vi starkare i tider som är osäkra för kulturen.

Visa alla