WORKSHOP 29/10! — en inbjudan att uppleva Umeälven utifrån med möjligheten att flytandegöra sinnet

Välkomna till en workshop skapad av Matteo Locci och Basak Tuna som en del av Älven-projektet. Vi kommer att hålla till på IKSU-sport Lördag 29/10. Det går bra att droppa in när som helst mellan 15-18. Ingen föranmälan krävs. Gratis för IKSU-medlemmar. Du som inte är medlem behöver betala ett dagsinträde på IKSU för att delta. Klädsel: badkläder

OBS! English below.

Konstfrämjandet Västerbotten i samarbete med
Matteo Locci och Başak Tuna:


Stream Of Conscioussness – en inbjudan att uppleva Umeälven utifrån med möjligheten att flytandegöra sinnet.

Medan sinnet flimrar och vandrar fram, faller vi inte. Benen fortsätter att gå med ofrivilliga rörelser.
Omvänt, för majoriteten av människor, är simning inte utan ansträngning.
Många saker håller hjärnan sysselsatt: stil, konstant rörelse, utmattning, andningsmönster, räkna längder, närhet till andra simmare för att undvika en kollision.
Att hålla reda på alla dessa faktorer lämnar lite utrymme för vad som sker utanför bassängen och sinnesdrift i största allmänhet.

För vissa är simningen avslappnande, för andra ökar det koncentrationen eller distraherar; variationer som dessa är kärnan i den här inbjudan som tar älven ur sin bädd och närmar sig den utifrån, inte som ett objekt utan som ett subjekt med agens och handlingskraft i våra hjärnor.

3 vattentäta hörlurar finns tillgängliga som föreslår en individuell undervattenslyssning till tonerna av Umeälven. Medan vissa simmare ägnar sig åt undervattenslyssningen pratar andra och delar erfarenheter genom fuktiga samtal i anläggningens ”myrmarker”.

Matteo Locci är en arkitekt och multimediakonstnär, grundare av det romerska kollektivet Ati suffix. Başak Tuna är en kritisk designer som utexaminerades från Design Academy Eindhoven. Tillsammans driver de kollektivet Funduk och 2019 slog de sig ihop som duo. De arbetar och bor mellan Rom och Istanbul och är just nu i Umeå genom Konstnärsnämndens internationella utbytesprogram IASPIS, som har till uppgift att skapa dialog mellan bild- och formkonstnärer i Sverige och internationell samtidskonst.

Stream of Consciousness är en del av projektet Älven och ett publikt arrangemang öppen för drop-in deltagande från allmänheten.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet Älven genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet och Umeå Kommun.

(ENG)
In collabboration with Matteo Locci and Basak Tuna Konstfrämjandet Västerbotten invites you to take part in Stream of Conscioussness, a workshop open for everyone as part of the Älven project. The workshop will take place at IKSU-sport on Saturday 29/10 and you are welcome to drop in anytime between 15-18. No pre-registration is required. Free for IKSU members. You who are not a member need to pay a day’s admission fee to IKSU in order to participate. Clothing: swimwear


Stream of Consciousness – An invitation to experience Umeälven from without and the possibility of mind drifting through its sounds.

While the mind flickers through derives and walks, people don’t fall and legs proceed with involuntary movement.
Conversely, for the majority of the people, swimming isn’t effortless.
Many things keep the brain occupied: style, constant motion, fatigue, breathing pattern, counting laps, proximity to other swimmers to avoid a collision.
Keeping track of all of these factors leave little space for the outside of the pool and mind drifting in general.

For some people swimming relaxes, to others it enhances concentration, others experience a boost of distraction; this divergence is the core of Stream of Consciousness’ invitation, taking the river out of its bed and approach it from without not as an object but as a subject with agency in our brains.

3 waterproof headphones are available proposing an individual underwater listening to the tones of the river Ume. While some swimmers are listening underwater others talk and exchange their experience in humid conversations in the “marshlands” of the facility.

Matteo Locci and Başak Tuna are co-founders of the collective Funduk, working and living between Rome and Istanbul. Matteo Locci is an architect and multimedia artist, co-founder of the Roman collective Ati suffix. Başak Tuna is a critical spatial practitioner graduated from Design Academy Eindhoven. The duo are currently studio grant holders in Umeå through IASPIS – The Swedish Arts Grants Committee’s international exchange programme.

Stream of Consciousness is the duo’s contribution to the Älven project run by Konstfrämjandet Västerbotten, and a public event open for drop-in participation.

Visa alla