Utställning — Applied Theories of Expanding Minds

Konstkollektivet Crystal Beacon startar upp hösten på Konstfrämjandet Västerbotten med vernissage fredag den 23 september kl 19, i samarbete med Umeå Pride. Videoverket Applied Theories of Expanding Minds är en framtidsskildring om Kenya med fiktiva inslag. Efter självständighet från Kina, skapar en utbrytargrupp nya ceremonier med queera blickar.

Vernissageprogram
Fredag den 23 september kl 18.00-22.00

18.00 Dörrarna öppnas
19.00 Invigningstal, verksamhetsledare Camilla Påhlsson
19.05 Reflektioner om queer läsning i film, Umeå Europeiska filmfestival, Karin Johansson
19.10 Konstpresentation, Applied Theories of Expanding Minds, Crystal Beacon
19.30 Dj Beatsocker & mingel
22.00 Ut i natten ni dansar…

Videoverket Applied Theories of Expanding Minds (2011) utspelar sig i ett framtida Kenya, just efter landets självständighet från Kina. Under en tid av nationell omformulering följer vi en grupp unga Kenyaner som har bestämt sig för att låta avkodningar av skiftningar i jordens magnetfält styra deras liv. I opposition till det rådande samhället utforskar de även alternativa könsidentiteter och beteenden.

Gruppen samlar in radiovågor som genererats från jordens magnetfält och bildar hörbart ljud. Ljudet dechiffreras och används för att skapa mönster och former vilka ligger till grund för ritualer och ceremonier.

I en ritual blir mönstret ett fysiskt notsystem på marken som gruppen går över och som anger huruvida en person ska sjunga en ton eller inte – en sorts kommunikation mellan medlemmarna. I en annan ritual används formerna som en mall för att skapa ett stort mönster av kläder. Dessa läggs ut över gräsmattan på en arena med intentionen att kontemplera över klädernas betydelse i världen och som en metafor för hur saker förändras, beroende på vilken blick hen väljer att betrakta genom.

Crystal Beacon berättar själva:

– ”För oss handlar det om en gemenskap av mäniskor som har en längtan och en strävan mot ett annat sammanhang än vad de själva lever i. När vi gjorde verket var det viktigt att gruppen följer sina egna system av hur de beter sig och lever. Att de är en utbrytargrupp, är inte på grund av deras könsidentitet eller sexuella lägning, utan på grund av att de vill skapa någonting eget – en utopi med egen struktur som är skild från det tongivande samhället, oavsett hur det samhället ser ut.

När vi gjorde verket handlade det mycket om att skapa ett eget konstnärskap och en egen estetik. Att själv definiera sig som skild från andra men ändå finna en samhörighet i det.”

Verket påbörjades 2008 under ett kulturutbyte mellan Sverige och Kenya under konstnärernas studietid på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Sedan dess har Crystal Beacon visat videoverket internationellt i bland annat Tyskland, Sydafrika, Frankrike och Australien. 2012 tilldelades kortfilmen Applied Theories of Expanding Minds ett särskilt omnämnande på den internationella kortfilmfestivalen Oberhausen.

Crystal Beacon är ett konst-, performance och filmproduktionskollektiv som består av konstnärerna Jennifer Rainsford, Lena Bergendahl och Rut Karin Zettergren. De berättar historier bortom de format som vanligtvis gör sig gällande inom filmens värld. Genom att utmana föreställningar om ”dokumentär” och ”fiktion” ger konstnärerna betraktaren möjlighet att gå bortom klichéer och uttryck som vanligtvis skymmer sikten för upptäckter, erfarenheter och vardagliga berättelser. Crystal Beacon driver och curerar också Crystal Beacon Art Space, en webbaserad konstplattform.

Videoverket Applied Theories of Expanding Minds och det publika programmet är en del av Umeå Pride. Medarrangör Rfsl Umeå, RFSL Umeå Newcomers och ABF Umeåregionen. Mer information om programmet kommer snart!

Utställningen visas mellan den 23 september och 22 oktober 2016.

www.crystalbeacon.se
www.lenabergendahl.se
www.jenniferrainsford.se
www.rutkarinzettergren.se

Foto: Vernissage med konstkollektivet Crystal Beacon.

Visa alla