Samtidskonst för Seniorer

Entangle / Konst och fysik, 2018/19, Foto: Mikael Lundgren

Konstfrämjandet Västerbotten arrangerar i samarbete med ABF Umeå och Bildmuseet en rad träffar där seniorer får besöka platser för samtidskonst i Umeå. Målet är att sänka trösklarna till de rum där konst skapas och visas. Deltagarna blir introducerade till olika utställningar och får chansen att träffa aktiva konstnärer och andra aktörer i fältet.

På Bildmuseet får de träffa museiintendenten Lisa Lundström, som där kommer att berätta om begreppet samtidskonst och visa utställningen Entangle / Konst och fysik. Jenny Käll välkomnar till Galleri Verkligheten där hon kommer att tala om sin konstnärliga praktik och presentera separatutställningen som visas på galleriet med anledning av Källs mottagande av 2018 års Verklighetens Pris. På Konstfrämjandet Västerbotten kommer deltagarna att bli visade Oscar Männikkös utställning och höra honom berätta om sitt konstnärskap.

Träffarna är gratis och ingen förkunskap krävs, men antalet platser är begränsade och deltagare måste senast den 15 februari anmäla sig till ABF Umeå via telefon: 090–71 16 00 / 090–71 16 02

Tisdag 19/2, 13.00–15.00 Lisa Lundström, Bildmuseet

Tisdag 26/2, 13.00–15.00 Jenny Käll, Galleri Verkligheten

Tisdag 5/3, 13.00–15.00 Oscar Männikkö, Konstfrämjandet Västerbotten

Projektet stöds av Umeå kommun

Visa alla