PLATSER SOM BLEV UTAN

Inbjudan att lämna intresseanmälan för skiss på fiktiv konstnärlig gestaltning vid Region Västerbottens lokaler där 1% utsmyckningar uteblivit. Konstkonsulenterna i Västerbotten tillsammans med Konstnärscentrum Nord bjuder in konstnärer att söka totalt fyra skissuppdrag för fiktiva konstnärliga gestaltningar i Region Västerbottens lokaler.

Under ett flertal år har Fastigheter vid Region Västerbotten inte följt den av fullmäktige beslutade regeln om att en procent av totalbudget vid ny- om- och tillbyggnationer ska gå till konstnärlig gestaltning.Konstkonsulenterna i Västerbotten bjuder nu in yrkesverksamma konstnärer i regionen att anmäla sitt intresse för att skissa på en fiktiv gestaltning i Regionens lokaler. Detta tillsammans med Kc Nord som bjuder in en konstnär verksam i någon av de fem norrlänen. Vi ser det både som ett sätt att skapa erfarenhet för yrkesverksamma konstnärer att ta fram skissförslag för gestaltningar samt att visa allmänheten hur gestaltningar av miljöer hade kunnats se ut om enprocentsregeln för investeringar i konst i samband med byggnationer hade följts.

Vad vi vill ha
Målsättningen med skissuppdraget är att visa på konstverk som besökarna hade fått uppleva om Fastigheter på Region Västerbotten hade följt det demokratiskt fattade
beslutet om tillämpning av enprocentsregeln. Vi vill tydliggöra hur konsten, som nu saknas, ska vara en investering i en estetisk och inspirerande gemensam miljö, som alla kan uppskatta eller finna tröst i.

Uppdragsbeskrivning
Vi vill se en skiss som visualiserar hur ett konstverk på platsen hade kunnat se ut. Placering är i anslutning till och i Region Västerbottens lokaler där 1%-investeringen har uteblivit. Plats bestäms i samförstånd med Konstkonsulenterna i Västerbotten. Totalbudget för skissen är 25 000 kr inkl moms i detta ingår arvode och tex resor för konstnären. Skisserna publiceras i Västerbottenskuriren, på Konstfrämjandet Västerbottens hemsida, samt på sociala medier, detta för att visa allmänheten vad de går miste om och förhoppningsvis skapa opinion i frågan.
Konstnären ansvarar för följande:
• Att till den 15 februari ha en färdig skiss med beskrivande text som går att publicera i olika medier.

Processbeskrivning
Projektet genomförs som ett urvalsförfarande med intresseanmälan. Urval av konstnär kommer att ske i två steg.

1. Ansökan
I första skedet inbjuds konstnärer att lämna intresseanmälan som ska vara Konstkonsulenterna i Västerbotten tillhanda senast den 30 november 2022. Ansökan skickas med e-mail till
simon.gran@konstframjandet.se. Skriv “intresseanmälan för skissuppdrag” i ämnesraden.
Observera att skissförslag inte efterfrågas i detta skede.
Kvalificering för intresseanmälan
Sökande ska vara yrkesverksam konstnär i Västerbotten eller de fem norrlänen och ha konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet. Sökande ska vara registrerad för F-skatt, alternativt kunna fakturera genom företag med F-skatt.

Intresseanmälan ska innehålla
– Beskrivning av varför du lämnar intresseanmälan och vad du skulle kunna bidra
med. Beskriv med ord hur du skulle vilja ta dig an uppdraget.
Max 2 A4-sidor, teckenstorlek 12 punkter.
– 5-10 bilder på representativa verk i .jpg format.
– CV och kontaktuppgifter med e-post.
I CV ska framgå utbildning samt erfarenheter inom konstnärlig verksamhet.

2. Urval för tilldelning av skissuppdrag
Bedömning av intresseanmälningar
De fyra ansökningar som bedöms ha bäst kvalifikationer väljs ut av en urvalsgrupp bestående av:
Rikard Sandberg, Konstkonsulent, Region Norrbotten.
Cecilia Andersson, Curator och verksamhetsledare Museum Anna Norlander.
Linda Norlander Frisk, Intendent, Härnösand Konsthall.
Urvalet görs utifrån aspekterna:
● Estetiska och konstnärliga värden i uppvisade representativa verk; samverkan med
miljö och arkitektur, materialval och tekniska lösningar, hållbarhet och
kringlösningar.
● Konstnärens beskrivning av hur denne vill ta sig an uppdraget.

Skissuppdrag
Utifrån urvalet inbjuds maximalt fyra konstnärer att lämna skisser.
Beslut om vilka som får skissuppdrag skickas med mail till samtliga som lämnat intresseanmälan under december.
Skisser ska presenteras senast den 15 februari 2023.
Förutom skiss/alternativt skalenlig modell ska beskrivas placeringsförslag, beskrivning av montering, materialval, hållbarhet samt underhållsaspekter.

Visa alla