Konstfrämjandet Västerbotten söker medarbetare — Projektsamordnare ungdomsprojektet GÖR KONST

Bild från workshop med Valeria Montti Colque

Vi söker projektsamordnare till ungdomsprojektet GÖR KONST

Projektanställning 50% under tre år

Tillträde 2017-09-15 eller enligt överenskommelse

Placeringsort: Umeå

Resor och viss helg- och kvällstjänstgöring kommer att förekomma.

Om Konstfrämjandet:
Konstfrämjandet Västerbotten är en partipolitiskt obunden organisation för samtida konst. Vi utvecklar konstnärliga plattformar för upplevelse, reflektion och diskussion där existentiella, filosofiska och politiska frågor lyfts fram. Konstfrämjandet består av ett förbund och totalt 11 distrikt. Vi är det nordligaste, med Västerbottens län som vårt verksamhetsområde.

Konstfrämjandet samverkar med sina medlemsorganisationer för att främja konsten i hela samhället. Konstintresset ökar och medlemsorganisationerna har de senaste åren fördubblats, till att idag rymma ca 5 miljoner enskilda medlemmar. Konstfrämjandet samverkar också med andra konstfrämjare, allt från enskilda konstnärer till länskonstkonsulenter och myndigheter.

Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle. Genom projekt, utställningar, publika arrangemang, workshops etc. arbetar vi enligt devisen konst för alla!

Nu söker vi en nytänkande och modig projektsamordnare till vårt ungdomsprojekt GÖR KONST….

Du som söker har:
– en egen stark vision om hur ett konstfrämjande arbete bör genomföras i dialog med samarbetsparter

– för uppdraget relevant utbildning

– god kännedom om samtidskonstområdet lokalt såväl som internationellt

– erfarenhet av att organisera konstnärliga verksamheter och leda projekt

– ett brett nätverk av och vana att arbeta med konstnärer i Sverige och internationellt, samt med kommuner regioner och andra samhällsinstanser

– vana av administration och budgetarbete

– god förmåga av intern samt extern kommunikation samt marknadsföring

– god förmåga att sammanföra människor med olika bakgrund och perspektiv i givande samarbeten

– meriterande är erfarenhet av eget konstnärligt arbete

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten som projektsamordnare innebär att tillsammans med verksamhetsutvecklaren på Konstfrämjandet Västerbotten och ungdomsgruppens styrgrupp utveckla, utforma, administrera och praktiskt driva Konstfrämjandets ungdomsprojekt GÖR KONST.

Projektet vill öka delaktigheten för unga inom konstlivet och stimulera en dialog mellan unga och professionella inom konsten. Målet är att lägga grunden för en långsiktig verksamhet av hög konstnärlig kvalitet. Verksamheten blir ett nav som samlar Västerbottniska ungdomar som vill uttrycka sig genom konst.

Projektet GÖR KONST består av flera delar:
Mentorskap
Konstfrämjandet anlitar tio professionella konstnärer för att vara mentorer för en/två eller tre elever var. Deltagarna får personlig kontakt med en aktiv konstnär för att få en djupare inblick i vad det innebär att vara konstnär idag. Mentorskapet handlar också om att stärka ungdomarna i förmågan att själva initiera, projektleda, arrangera, planera och dokumentera olika arrangemang.

Konstnärlig handledning i gymnasiet
Konstfrämjandet utvecklar, tillsammans med Magnus Liistamo på Fine-art.education, en digital plattform för konstnärlig handledning i gymnasiearbetet. De konstnärliga handledarnas roll är att ge feedback och coaching under elevens process med gymnasiearbetet.

Konstkurser/workshops/mötesplats
Vi arrangerar vi konstkurser och workshops med professionella konstnärer från olika fält inom samtidskonsten som kursledare. Målet är att genomföra fem kurser/workshops per år.

Studiebesök på konstskola/konstutställning/ateljébesök hos konstnär
Gruppen besöker de konstinstitutioner som finns i Västerbotten och gör även ateljébesök hos konstnärer.

Utställningar
Ungdomsgruppen arrangerar utställningar i Konstfrämjandet Västerbottens galleri och på andra håll i länet.

Egna projekt
Deltagarnas egna intressen och drivkraft är grundläggande för projektet och planeringen följer hela tiden gruppens intressen.

Information och dokumentation
Projektet skapar en plattform för informationsspridning och dokumentation.

Styrgrupp
Projektet har en styrgrupp bestående av ungdomar som är intresserade av att driva projektet framåt.

GÖR KONST drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden, Umeå Kommun, Region Västerbotten och ABF Umeå

Vill du veta mer om tjänsten?
Hör av dig till:
Sara Edström, verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet Västerbotten,
072-242 40 12 sara.edstrom@konstframjandet.se

Niklas Östholm, facklig företrädare,
073-510 32 69 niklas.ostholm@konstframjandet.se

Maila din ansökan inklusive relevanta bilagor och referenser till sara.edstrom@konstframjandet.se senast 17-07-31

Visa alla