Kapillärkraft — bjuder in till nätverksmöte Västerbotten!

Välkommen till en workshop för att stärka det ideella kulturlivet i Västerbotten!

Det ideella kulturlivet står inför flera utmaningar: att återstarta verksamheten efter pandemin, hantera lågkonjunktur, elpriser och en åtstramad kulturbudget, hitta metoder för att öka det ideella engagemanget, rekrytera nya medlemmar och locka tillbaka publik. Att driva en förening just nu kan kännas motigt, men genom att kroka arm kan vi möta utmaningarna tillsammans – med mer energi och större kraft.

Den 21 september bjuder vi in ideella kulturföreningar i Västerbotten för en workshop på tema återstart och samverkan. Syftet är att utbyta kunskap och erfarenhet, prata om vilka utmaningar vi står inför och spåna på lösningar tillsammans.

Vi kommer att vara på Kulturhuset Klossen som drivs av Studiefrämjandet och är en mötesplats för folkbildning, kultur och föreningsliv i Umeå.

Program:

17:30 – Workshop och fika 🥪 ☕️ 19:00 – Kulturinslag 📝

Workshopen är en del av Ideell kulturallians projekt Kapillärkraft som är finansierat av Kulturrådet. Har du frågor om mötet eller projektet? Hör av dig till projektledare Maria Blom.

Vi ses i september!

Anmäl dig via denna länk https://www.ideellkultur.se/event-details/kapillarkraft-natverksmote-vasterbotten

Visa alla