Jörgen Stenberg ger ett samiskt perspektiv på Ubmejen Jiännuo / Umeälven

Välkomna till Vita Kuben fredag 21/4 kl 18 för ett samtal om älvlandskap, konstnärliga processer och det platsspecifika.

Vi på Konstfrämjandet och Projektet Älven är så glada att renskötaren Jörgen Stenberg gör oss sällskap nästa fredag på Vita Kuben för ett samiskt perspektiv på Ubmejen Jiännuo/Umeälven och dess biflöden.

Visa alla