Inbjudan till ateljèsamtal

Konstfrämjandet i Västerbotten bjuder in yrkesverksamma konstnärer till en eftermiddag med ateljèsamtal.

Är du yrkesverksam konstnär och skulle vilja komma vidare i din process tillsammans med andra, få feedback på en utställning du just gjort, eller prata om din konst i ett fördjupat kollegialt samtal? Konstfrämjandet i Västerbotten bjuder in yrkesverksamma konstnärer till en eftermiddag med ateljèsamtal.

Samtalen får gärna äga rum i respektive konstnärs ateljé, men det finns även möjlighet att ta med verk eller dokumentation av verk till Konstfrämjandets lokal. Konstfrämjandets verksamhetsledare hjälper till med struktur och redskap för samtalet och kommer medverka som samtalsunderlättare.

Vi värnar om att ateljésamtalen ska kännas så lärorika, konstruktiva och trygga som möjligt. Därför kommer vi att använda oss av Karim Benammars “Learning from feedback” som metodmaterial. Medverkande konstnärer ombeds ha läst igenom informationsmaterial om denna metod inför ateljsèsamtalen.

En pdf som sammanfattar metoden finns att läsa under följande länk:

https://www.filepicker.io/api/file/2fdGoeb5T3WY5sYs0Kn8

En genomgång av den finns också i videoformat på följande sida:

https://philosophy.usefedora.com/courses/84363/lectures/1223089 (det är gratis att registrera sig)

När: Torsdag 30:e januari kl.13.00-17.00

Var: Detta beror på var medverkande konstnärer har ateljeér, eventuellt gör vi en runda på fler platser.

Anmälan: skicka din anmälan till clarissa.siimes@konstframjandet.se

Först till kvarn gäller! Alla yrkesverksamma konstnärer är välkomna, dock finns det begränsat antal platser. Ange var du har atelje samt om du har bil.

Ateljésamtalen är en del av Konstfrämjandet Västerbottens projekt Foajé (http://vasterbotten.konstframjandet.se/projekt/foaje/) och drivs med stöd från Kulturrådet.

Om du är fortsatt intresserad av att ha ateljésamtal efter detta projekts slut, se följande plattform:

https://www.buddy.art/sv/post/ateljesamtal

Visa alla