Hemmaresidens 2021.

Som ett stöd för bild - och formkonstnärerna i länet under den rådande pandemin 2021 så utlyste Konstfrämjandet Västerbotten och Konstkonsulenterna ett hemmaresidens. Residenset bestod av ett stipendium på 20.000 kr för att kunna utveckla en idé eller ett pågående arbete under vår/vintern. Av inkomna ansökningar beviljades 10 stycken.

Processbild av Clarissa Siimes verk Water clock

Som ett stöd för bild – och formkonstnärerna i länet under den rådande pandemin 2021 så utlyste Konstfrämjandet Västerbotten och Konstkonsulenterna ett hemmaresidens. Residenset bestod av ett stipendium på 20.000 kr för att kunna utveckla en idé eller ett pågående arbete under vår/vintern. Av inkomna ansökningar beviljades 10 stycken. Konstkonsulenterna i Västerbotten har gjort en andra utlysning av hemmaresidenset under hösten 2021.

De olika projekten spänner från att kunna utveckla idéer riktade mot skolor, utforskningar av arkiv till textila verk och oljemålningar. Nedan följer några bilder från några av de konstnärer som beviljats stipendiumet i första omgången.

Linnea Norén

Viktor Mattsson

Johannes Samuelsson

Helena Wikström

Alex Rosa

Visa alla