Att göra det samiska med konsten — Brunchföreläsning på Thráppie med Moa Sandström

Moa Sandström, fotograf: Jonas Fröberg

Konstfrämjandet anordnar i samarbete med Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan 2022 en brunchföreläsning med fil.dr. i Sámi Dutkan/Samiska studier Moa Sandström på Tráhppie. Kom och avsluta veckan med oss!

Moa Sandström är fil.dr. i Sámi Dutkan/Samiska studier och har forskat om samtida konstaktivism i Sápmi. I det här brunchföredraget tar hon oss med på en närmare 400-årig resa och berättar om hur konsten format bilden av Sápmi genom tiderna, om hur föreställningar hänger samman med makt och politik.

Det blir en bildspäckad berättelse om konsten i både koloniseringens och dekoloniseringens tjänst, och om hur ingen av dessa processer är vare sig spikraka eller i hamn.

Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan pågår i Umeå 29 okt – 6 nov 2022
Mer info på samiskaveckan.se
@ubmejenbiejvieh
@samiskaveckan

Visa alla