Älvnära vernissage x 4 !

Konstfrämjandet Västerbotten och projektet Älven presenterar stolt Gunilla Åsberg, Sebastian Poras Adolfsson, Helena Wikström & Madelaine Sillfors som visar sina konstnärliga arbeten längs umeälven som den 10 juni förvandlas till utställningsrum!

Lördag 10 juni

Kl 14:00-19:00

Vi möts kl 14:00 nära Backens kyrka där det blir invigning och de utställande konstnärerna presenteras. Därefter rör vi oss nedströms och besöker konstnärernas arbeten en efter en.

Gunilla Åsberg

kl 14

Nära Backens kyrka

Tusen och ett vatten

Jag flög över älven. Det glimmade till vid olika ställen vid sidan om den stora. Det var de silvriga biflödena. Tänker på det som finns ännu längre in, bakom, under… Namnlösa vatten, bäckar, pölar, regn och dagg… Och alla de olika sammansättningar varje liten rännil besitter, förs med tiden samman och bildar den stora älven.

Tänk att vara ett biflöde. Så unik. Så oumbärlig.

Hitta hit: https://maps.app.goo.gl/76g59w9kc75Wncpv8
Börjar vid gång- och cykelbron över bäcken Storgrovan, nedanför Klockargården och Backens kyrkogård, och fortsätter en bit nedströms längs älven. Installationer, ljud och lågmäld performance.

Delar av Gunillas arbete finns att uppleva i Stora Tuvans naturreservat tom 21 juni, i vindskyddet längst ut på udden. Onsdag d 21 juni hälls biflödenas insamlade vatten ut i och förenas med älven.


Sebastian Poras Adolfsson

kl 15:00

Nedanför Grubbe

Pelagiska stämmor

Pelagiska stämmor är en ljudinstallation som följer vattnets rörelse, ljud och tystnad genom landskap och städer. Verket hämtar sin inspiration från olika akustiska möten längs med älvlandskapet och försöker skapa en stund av reflektion över vattnets minne, tid, temporalitet och vår egen närvaro där. Ljudinstallationen upplevs som en promenad längs med umeälven och går att uppleva själv eller som en gemensam promenad.

Hitta hit: https://goo.gl/maps/hQP1rPAvMkYHCx7VA

Nedanför växthusen och handelsträdgårdarna på Grubbe så finns det en cykelväg till Älven. En korsning till Häradsvägen. Följ cykelvägen ned till älven och sväng vänster. På den öppna ytan, med roddbåtar och älvkant, så finns det blå infoskyltar och ledmarkörer. Här börjar verket.

Sebastians verk finns att uppleva 17 juni och 20 juni som en promenad genom högtalare med start kl 14.00, 15.00, 16.00 startar promenaden.

Det går även att lyssna med egna hörlurar genom QR-koder som finns på 5 utplacerade skyltar längs med promenadstigen. Följ de blå markeringarna för att hitta fram.

Ta med egna hörlurar!


Helena Wikström

kl 16.30

Vid Tvärån

Sett i det strömmande vattnet och hört i den viskande vinden*

Följer älven nedströms och viker av från stigarna. Älven, för stor och kontrollerad i sin svärta. Söker mig till Tvärån som bättre relaterar till min kropp. Letar mig fram genom slyet ned till kanten där vattenflödet och strandkanten möts. Hur kan man begripa en plats som ibland är strandkant och ibland botten?

Kanske är älven den finaste bilden av livet. Själen som aldrig föds eller upphör, som bara finns. Älven tänker åt mig. Den hjälper mig att stå ut. Jag kanske känner mig fastnaglad, men den svarar mig att allt är rörelse, inget består. Betraktar jag älven tillräckligt länge förvandlas jag till vatten. Det är en mäktig upplevelse. Som älv är det jag som stillnar medan stränderna börjar röra sig. Jag ligger utsträckt i hela min längd medan landskapet seglar förbi på ömse sidor med sina urskogar och sumpmyrar. **

* Arthur Lundqvist – Sett i det strömmande vattnet och hört i den viskande vinden.

** Mikael Niemi – Koka björn

Hitta hit: https://goo.gl/maps/sLpQPNL3VjqqWeji7

Vid cykelbron över Tvärån där Häradsvägen och Strandpromenaden möts. Installationer och ljud längsmed Tväråns utflöde.

På plats vid Tvärån 2 veckor efter öppning finns Helenas ljudverk Dryader och Najader att uppleva på plats genom egna hörlurar.


Madelaine Sillfors

kl 18:00

Bagarstugan på Ön

Sillfors & Bäver collab

Madelaine Sillfors ställer ut måleri och skulptur i bagarstugan på Ön, utanför visar Bäver ett urval av sina senaste träskulpturer och arkitektoniska lösningar.

Vägbeskrivning Bagarstugan på Ön:

Placerad nål

https://maps.app.goo.gl/33vsuKPcy8t4biCEA

Om du kommer från teg: efter sista huset på Muddervägen

Om du kommer från Strömpilen: infart precis när skiljevägen möter muddervägen.

Övriga öppettider:

14 juni kl 16-18

20 juni kl 15-17


Eventet är en del av projektet Älven som drivs av Konstfrämjandet Västerbotten.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet Älven genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet, Umeå Kommun och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Mer info på:

www.facebook.com/konstframjandetvasterbotten

Instagram: @Konstframjandetvasterbotten

Visa alla