Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Workshop: Eldsoppa

Helgen 17-18 oktober är konstnären Erik Sjödin inbjuden till KF Huset i Klöse, Nordmalings, för att laga eldsoppa, experimentera kring eldstäder och samtala om människans långa och komplexa relation till eld.

Lördag: Eldsoppa och samtal. (kl 10-15)

 

Deltagarna kommer tillsammans att göra en trestenseld för att laga eldsoppa och pinnbröd. Vi kommer också att introduceras till och samtala kring människans långa och komplexa relation till eld och idén om Pyrocen. Pyrocen är ett begrepp som i likhet med antropocen föreslår att människans aktivitet kan likställas med tidigare geologisk aktivitet på Jorden. Pyrocen föreslår att det är användandet och kontrollerandet av eld som är den mest påtagliga av människans aktiviteter och att vi nu lever i en “eldens tidsålder” där eldens påverkan kan jämföras med isens under tidigare istider. 

En trestenseld är en av de äldsta, enklaste och mest grundläggande lösningarna för att koka mat över eld. Runtom i världen lagar tre miljarder människor fortfarande sin mat över mer eller mindre öppen eld och trestenseldar är fortfarande en av de vanligast förekommande spistyperna.

En eldsoppa är en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Eldsoppa som begrepp kan också tolkas som en metafor för den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld. 

 

Söndag: Kokgrop, hällbröd och improviserat spisbygge. (Kl 10-15)

Under söndagen har vi en mer öppen och mindre organiserad aktivitetsdag där vi tillsammans provar att laga mat i kokgrop och över en häll samt försöker konstruera någon typ av spis utav material som vi hittar vid KF Huset. Tag gärna med egna ingredienser som grönsaker och svamp att laga i kokgropen och på spisen.

 

Praktisk information:

Vi kommer att vara ute oavsett väder så medtag oömma och varma kläder samt regnkläder. Det kan också vara bra att ha med massäck som går att äta utan att tillagas ifall de konstruktioner vi tar oss för att bygga drar ut på tiden eller inte räcker till för att alla ska bli mätta. 

 

Erik Sjödin

Erik Sjödin bedriver en konst- och researchverksamhet som kretsar kring att förstå och utveckla relationer mellan människor och andra varelser och fenomen. Fram till idag har hans arbete inkluderat studier av människans relation till eld, research på bin som metaforer för människor, att odla och laga mat av vattenväxter samt engagemang i sociala- och ekologiska odlingsinitiativ. Mer information finns på www.gemenskapspraktik.se

 

Anmälan

Workshopen är gratis, begränsat antal platser! Anmälan görs till

sophia.josephson@konstframjandet.se senast måndag 12 oktober. Avhopp meddelas senast onsdag 14 oktober. Skriv också om du vill sova över i KF Huset och om du har svårt att ta dig till Klöse så löser vi skjuts.

 

Workshopen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västerbotten och KF Huset och ingår i projekt Foajé med stöd av Kulturrådet.