Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Utställning — Oscar Guermouche

Konstnären Oscar Guermouche (SE) visar den omdebatterade utställningen ”Vi vill åka till Moskva” med invigning fredag den 15 april kl 19 på Konstfrämjandet Västerbotten. Med text hämtad från marschsånger målade på svenska flaggor, gestaltar Guermouche den svenska nationalstaten som konstruerad utifrån Ryssland som ett hot.

Vernissageprogram
Fredag den 15 april kl 18.00-22.00

18.00 Dörrarna öppnas till utställningen
19.00 Invigningstal med verksamhetsledare Camilla Påhlsson
19.10 Visning av Vi vill åka till Moskva av konstnären Oscar Guermouche
19.20 Dj David Svensson & mingel
22.00 –

 

”Vi vill åka till Moskva” består av tre svenska flaggor på vilka Guermouche har målat nio textutdrag från marschsånger förekommande inom svenska jägarförband. Samtliga sånger har Ryssland, ”ryssen”, ”Ivan” som fokuspunkt. Vidare består verket av en sammanställning av citat från politiska tal, marknadsföringsstrategier, nyhetsartiklar, bibliska böcker, lagar och sånger som alla relaterar till förbindelser mellan Sverige och Ryssland. Tillsammans porträtteras den svenska nationalstaten som konstruerad utifrån Ryssland som ett hot –imaginärt och reellt, historiskt och samtida.

 

Verket utformades under konstnärens sista år på Konstfack, 2008–2009, med koppling till hans militärtjänstgöring vid Lapplands jägarregemente tio år tidigare, 1998–1999, och till det sista kriget mellan Sverige och Ryssland tvåhundra år tidigare, 1808–1809.

 

Oscar Guermouche är konstnär, född 1977 i Stockholm, utbildad på Konstfack (MFA), bosatt på Öland. Utgångspunkten för Oscar Guermouches arbete är kopplingar mellan språk, kropp och makt. Han fokuserar på språkets förmåga att skapa strukturer och strukturers förmåga att skapa språk, hur ord klibbar fast vid varandra och vid objekt och symboler och hur de både konstruerar och avtäcker föreställningar om andra och om oss själva.

 

Återkommande använder han sig av manligt förankrade miljöer med resonemang kring maskinen, hjälten och monstret. Här finns även ett slags fiktionaliserad självbiografi med kopplingar till konstnärens liv och kropp. Arbetet utgår ofta från en specifik plats, tid eller situation. All hans verksamhet är baserad på kopiering, förflyttning och sammanställning av redan existerande text. Samtidigt inbegriper verken ett flertal olika tekniker såsom måleri, teckning, foto, video, objekt och trycksaker

 

Oscar Guermouches verk har ställts ut på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, biennalen Qui Vive? i Moskva och Sleepwalker Projects i Toronto. Han finns representerad i bland annat Magasin III:s, Kalmar konstmuseums och Stockholms stads respektive samlingar. Vidare är han författare till ett flertal publicerade böcker, artiklar och essäer för bland annat Paletten, Flamme forlag och Turku biennaali. 2015 tilldelades han Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium.

 

Utställningen visas mellan den 15 april – 14 maj.

 

Mer info om konstnären
på www.guermouche.com

  • Konstfrämjandet VästerbottenKungsgatan 33
  • Fredag den 15 aprilKl 18-22
  • Fri entré