Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Tre miljoner till ungdomsprojekt!

Videoinstallationskurs för ungdomsgruppen med Thomas Hämén.
Konstfrämjandet Västerbotten har glädjen att meddela att vi beviljats ett treårigt stöd från Allmänna Arvsfonden för ungdomsprojektet GÖR KONST.

Projektet vill öka delaktigheten för unga inom konstlivet och stimulera en dialog mellan unga och professionella inom konsten. Målet är att lägga grunden för en långsiktig verksamhet av hög konstnärlig kvalitet. Verksamheten blir ett nav som samlar Västerbottniska ungdomar som vill uttrycka sig genom konst.

 

GÖR KONST innebär konstkurser, ateljé- och studiebesök, utställningar och olika konstprojekt. Allt är öppet för, och gratis för, ungdomar i Västerbotten mellan 13 – 25 år. Håll dig ständigt uppdaterad genom att gå med i ungdomsgruppens facebookgrupp.
eller maila sara.edstrom@konstframjandet.se för att få våra mailutskick.

 

Tack vare stödet från Arvsfonden kan vi också nu köra igång med ett pilotprojekt i Västerbotten med KONSTNÄRLIG HANDLEDNING I GYMNASIET.

 

Projektet innebär en möjlighet för elever får tillgång till en professionell konstnär som medbedömare och konstnärlig handledare under gymnasiearbetet.

 

Gymnasiearbetet är en gymnasiekurs om 100 poäng som utförs som ett arbete, självständigt eller i grupp, utifrån programmets karaktär. Efter slutfört gymnasiearbete ska eleven vara väl förberedd för högre studier eller arbete inom ett visst yrkesområde. De elever som väljer att göra sitt gymnasiearbete inom ett konstnärligt ämne kan via det här projektet få en personlig kontakt med en professionell konstnär som ger eleven feedback under arbetets gång.

 

Handledningen sker helt digitalt, därför har eleven samma tillgång till några av Sveriges bästa konstnärer oavsett var i landet de bor.

 

Den konstnärliga handledaren bedömer elevens projektidé och sätter in den i en samtida konstnärlig kontext. Den konstnärliga handledaren kommer med inspiration om konstverk / konstnärer / konstnärliga inriktningar osv som hjälper eleven på traven i sina tankebanor och öppnar nya infallsvinklar under arbetets gång.

 

Vi erbjuder alla gymnasieskolor i Västerbotten att vara med i projektets uppstartsfas.

 

Konstfrämjandet och fine-art.education driver detta som ett pilotprojekt i Västerbotten med målet att för att utveckla metoder som kan användas i hela Sverige så småningom.

 

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

 

Sara Edström
projektledare på Konstfrämjandet
sara.edstrom@konstframjandet.se

Magnus Liistamo
projektutvecklare på fine-art.education
magnus@fine-art.education

 

Länk till projektets hemsida på fine-art.education

 

 

 

Citat från elever som testat få konstnärlig handledning via fine-art.education:

 

“Jag ser det viktigaste i detta att få veta någon annans tankar än personer jag känner för då kan han säga exakt vad han tycker vilket kanske inte kompisar göra”.

 

“Att han inte var någon som jag typ aktivt såg upp till gjorde att jag inte brydde mig om vad han skulle tänka om mig etc, och kunde öppna upp mig mer”.

 

“Jag vill ha bra betyg och därför få hjälp av någon som vet vad han sysslar med och gör det som jobb”.

 

“Jag hade skickat in en väldigt tafatt projektbeskrivning med något jag egentligen inte ville göra. Han genomskådade dock detta och motiverade mig till att göra något annat”.

 

“Mentorn var bra på att poängtera att jag ska göra något jag verkligen vill, för mig själv och inte någon annan, och att det viktiga inte alltid är resultatet utan processen”.

 

“Det här var något helt nytt; jag kan faktiskt, för första gången, göra något i skolan för mig själv och inte för någon annan”.

 

“Det blev en press när någon utomstående helt plötsligt skulle ta del av mitt lilla inre krig, jag fick skärpa till mig helt enkelt”.

 

“Han ville förstå mina idéer och tankar innan han sa sina kommentarer vilket kändes bra så att han fattade allt jag hade i tankarna över arbetet”.

 

“Det gick bra för man fick inte stress att skriva hela tiden utan vi skrev när vi hade idéer och synpunkter vilket kändes bra så att det inte bara blev massa torrprat om något man knappt hade hunnit fundera på”.

 

“Jag fick mycket hjälp att gå framåt”.

 

“Mentorskapet hjälpte till väldigt mycket och nu i efterhand känner jag att jag verkligen kan göra det jag vill”.

 

“Det har varit inspirerande och väldigt skönt att ha någon att falla tillbaka på och bolla idéer och tankar med”.

 

“Jag fick många tankar när vi pratade och min idé ändrades till det bättre under tiden vi hade kontakt”.