Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Studiegrupp

Är du konstnär bosatt i Västerbotten och intresserad av hur vi kan skapa demokratiska rum och mötesplatser? Hur gemenskaper och samarbeten kan uppstå och bibehållas? Välkomna att delta i höstens studiegrupp!

Konstfrämjandet i Västerbotten startar i höst upp en studiegrupp för konstnärer och arkitekter som tillsammans vill vara med och undersöka dessa frågor. Studiegruppen är en del av Konstfrämjandets nya projekt Foajé som syftar till att erbjuda rum för gemensamt lärande, nyfikenhet och konstnärliga processer. För studiegruppen finns vårt gallerirum till förfogande att experimentera och bygga i om så önskas. Det finns också utrymme för att bjuda in konstnärer, forskare, aktivister etc för att ge föreläsning eller visa konst för studiegruppen som relaterar till ämnet.

 

Projektets namn är inspirerat av det franska ordet foyer för härd, eldstad, spis. Ursprungligen var ”foyers” uppvärmda uppehållsrum i teatrar, där skådespelarna kunde byta om och värma sig. På 1700-talet användes begreppet även för de allmänna utrymmen utanför scenen. Foajén blev en social plats för att se och bli sedd, och nästan viktigare än själva scenen.

 

Med Konstfrämjandets Foajé önskar vi tillsammans med våra besökare skapa just det, en social plats för gemenskap och skapande. Vi är mån om att det som händer i Foajén får vara i process och i lärande och inte nödvändigtvis en slutprodukt att visa på ett podium för en besökare att konsumera. Inom projektet och likaså studiegruppen undersöker vi kollektiva arbetsmetoder som bygger på kunskapsutjämning och medbestämmande.

 

Vill du vara med i studiegruppen, skicka en kort beskrivning av dig och varför du vill delta till:
vasterbotten@konstframjandet.se Obs, begränsat antal platser!
Vi får gärna din anmälan senast 16:e oktober.

 

När?
Vi träffas vid fem tillfällen under hösten på följande datum:
19 okt, 9 nov, 16 nov, 7 dec,14 dec samt fortsätter under våren.

 

Var?
Konstfrämjandet i Västerbottens lokal på Kungsgatan 33, Umeå

 

För frågor om studiegruppen eller projektet hör av dig på ovanstående adress.

 

Välkomna in i Foajén!

 

Projekt Foajé drivs med stöd från Kulturrådet.