Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Samtalsserie — History in the making - on art, solidarity and power #3

Hur ser representationen av svart bildkultur ut i Sverige? Möt konstnären Cecilia Germain och den antirasistiska konst- och kulturvetaren Araia Ghirmai Sebhatu i ett samtal om svart bildkultur i det samtida Sverige. Finns det en sådan bildkultur? Hur ser den ut i så fall? Med fokus på media, populärkultur och samtidskonst diskuteras visuell kultur.

Del 3/5: Hur ser representationen av svart bildkultur ut i Sverige?

 

Program
13.00-13.15 Introduktion
13.15-13.45 Araia Ghirmai Sebhatu
13.45-14.15 Cecilia Germain
14.15-15.00 Samtal med gästerna under ledning av Camilla Påhlsson, projektledare The White House

 

I samband med utställningen The White House utformar Konstfrämjandet Västerbotten samtalsserien History in the making – on art, solidarity and power. Den består av fem delar och syftar till att öka förståelse för olika perspektiv på historieskrivning och vilken betydelse den haft – och fortsätter att ha – på samhälle och individ. Med olika teman kontexualiseras en debatt om ”de vita fläckarna”.

 

Arrangemanget produceras av Konstfrämjandet Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum. Medarrangör är Rättighetscentrum Västerbotten och Region Västerbotten.

 

Medverkande
# Cecilia Germain (f. 1974) är konstnär utbildad i Fri konst vid Konstfack. I sitt konstnärskap undersöker Germain frågor som berör etnicitet, kropp, identitet, historieskrivning och makt. Att vara rasifierad är många gånger en utgångspunkt i hennes verk som tar sig uttryck genom fotografi, installation, text/läsning och performance. Kolonialism, migrationspolitik och särskiljandets mekanismer är några av de ämnen som konstnären tidigare fördjupat sig i.

 

# Araia Ghirmai Sebhatu (f. 1981) är konst- och kulturvetare, debattör och antirasistisk aktivist. Med fokus på representation, normkritik och anti-svart rasism i visuell kultur har han i många år organiserat frågor kring rasism. Araia är också grundare till organisationen Black Coffee. Black Coffee är en afrikansvensk antirasistisk och feministisk organisation, en nationell rörelse och ett forum för svarta människor i Sverige. Idag studerar han på juristprogrammet.

 

Samtalsserien History in the making – on art, solidaruty and power
Titeln History in the making – on art, solidarity and power refererar till att kulturarvet är något som görs hela tiden och pekar samtidigt på vikten av att skapa en ny samtida historia som bättre överenstämmer med samhället etniska, kulturella och sociala bredd.

 

Konstfrämjandet Västerbotten låter konsten visa vägen för samtal och handling som berör historieskrivningens sanningsenlighet och på så vis ta steget närmare en uppgörelse med Västerbottens egen koloniala historia. Genom solidarisering med underrepresenterade grupper problematiseras den diskriminering och rasism som vissa människor utsätts för i det västerbottniska kulturarvet.

 

Utställningen The White House
The White House är en samtida konstutställning som kritiskt utforskar och diskuterar hur föreställningar om människor och svenskhet har formulerats i det västerbottniska kulturarvet. Med särskild fokus på vithetsnormer problematiseras den lokala och globala historieskrivningen ur nya infallsviklar.

 

Med utgångspunkt i museiföremål, samlingar och arkiv visas nya platsspecifika konstverk som diskuterar majoritetsamhällets undanträngda berättelser och människor som inte får ta plats i vårt kulturarv. Konstverken belyser olika maktsystem och socialpolitiska frågor som synliggör historielöshet, tillhörighet, kamp och migration.

 

Länk till facebook-eventet
https://www.facebook.com/events/1135088679876178/

 

  • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
  • Söndag den 8 majKl 13 - 15
  • Fri entré