Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Salong Material- Kom som två andra (obs! Inställt)

Salongen är tyvärr inställd p.g.a covid-19. Vi ser fram emot att få en ny chans i höst, håll till godo!

Varmt välkommen till Salong Material: Kom som 2 andra!

 

Salong Material vill skapa utrymme för samtal mellan konstutövare om egna och andras processer. Detta i ett format med tydliga ramar, bortom vernissagers mingel och de akademiska rummens paneler och seminarier.

 

I salongen i Umeå, Kom som 2 andra, inbjuder vi till att gemensamt behandla frågor som hänger samman med våra och andras föreställningar, det kommer beröra föreställningar om publiker, om våra intersubjektiva jag och identiteter. Men också om lögnen och fiktionen och hur våra ”jag” förhandlas i möten med det vi gör. Kan en tala en annans berättelse? Vad kan konstobjektet tillföra och förhandla? När blir ett visst ämne tillgängligt att tala om?

 

Salong material har en metod där vi använder oss av gruppens kunskap och erfarenheter i möte med något gemensamt för att ta våra förhållningssätt vidare. Utgångspunkten för det gemensamma resonerandet i Salong material är det text- och bildmaterial vi tillhandahåller efter anmälan. För att få tillgång till gruppens kunskap på ett sätt så alla kommer till tals börjar vi med att deltagarna delar var sitt bidrag i relation till temat. Det bidraget grundar sig ofta på en slags ”uppgift” från oss. För att uppgiften inte skall känns skolmässig och tvingande är den öppen i sin formulering och alltså fri att tolka!

 

Vi ber därför dig som vill delta att förbereda en kortare presentation, max 6 minuter, där du kommer ”som 2 andra”. I presentationen kan du som deltar till exempel ta fram olika delar av dig, eller bara besluta dig för att vara några/någon annan. Några/någon du inspireras av eller önskar att imitera –eller tvärt om, några/någon du aldrig ”skulle kunna” vara. Det kan vara en performance, text du läser, något förmedlat genom valda material och/eller former. Det kan vara ett tillfälle att testa något helt nytt, eller bestå av en lögn, eller ett försök att gå på djupet via kanske redan gjorda utforskningar och instinkter.

 

Efter anmälan kommer vi skicka texten Press for Service av Hannah Black om en och flera karaktärer och en videolänk till Elisa Harkins berättelse om sin konst som tillhörig två First Nations: Cherokee och Muscogee (Creek).

Salongen vänder sig till konstnärer, men också andra som känner sig intresserade av salongens tema och format.

 

Tid: Lördag den 18 april kl. 13.00-17.00
Plats: Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33, Umeå
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 12 april till

clarissa.siimes@konstframjandet.se
………………………………………………………………………………………

 

Salong material är ett initiativ av konstnärerna Johanna Gustafsson Fürst och Liv Strand pågående sedan 2010. Den kommer ur en önskan att skapa ytterligare slags samtal genom att bygga om broarna och kasta fler mentala rep över klyftan mellan ordet –det talade och skrivna– OCH rummet, tingen, materialet, teorin och kropparna! Vi arbetar med konstens abstraktioner och infall.

 

För mer info se: salongmaterial.blogspot.se

 

Evenemanget sker inom ramen för projekt Foajé och möjliggörs med stöd från Kulturrådet.

  • Konstfrämjandet VästerbottenKungsgatan 33
  • 18 april13:00-17:00