Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Projektet The White House avslutas — glad sommar!

The White House var ett 1-årigt tvärvetenskapligt konstprojekt som ämneskombinerade samtidskonst, kulturarv och normkritik. Med utgångspunkt i konsten, utforskades idén om svenskheten i det västerbottniska kulturarvet som en kritisk kommentar till den alltmer nationalistisk högerorienterad politik som utvecklats i Sverige.

Syftet var bland annat att engagera konstnärer, forskare, debattörer, skribenter, aktivister m. fl. uitfrån fem olika konstbildande delprojekt.  Tillsammans nådde vi fram till civilsamhället och fick människor att reflektera över svenskhet, historieskrivningen utmanades och nya undanträngda berättelser lyftes fram i det annars homogena kulturarvet.

 

Projektet lyckades också skapa en riksdebatt om kulturarvsfrågor i Sverige genom en särskild fokus på vithetsnormer. Totalt engagerades 146 medverkande, 17 samarbetspartners och mottogs av 121 772 människor runt om i Västerbottens län.

 

Processen av The White House följdes av filmaren Simon Öhman Jönsson. Se kortfilmen här ovanför.

 

Vi tackar ödmjukt konstnärer, medverkande, samarbetspartners och finansiärer som delat denna resa och möjliggjort konstprojektet The White House med oss!