Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

OPEN CALL

Är du konstnär verksam i Västerbotten och intresserad av kollektiva processer och utbyten med kollegor? Vill du följa älven under ett års tid i ett konstnärligt arbete?

Sök för att medverka i Konstfrämjandet Västerbottens projekt Älven!

Om projekt Älven:

En älv färdas genom århundraden och tar oss med på en resa genom tid, medvetanden och landskap i förändring. Den rymmer minnen, gåtor och myter, skänker svalka och rekreation. Älven är naturkraft som ger oss såväl livsenergi som möjligheter att tillverka förnödenheter. Älvområden har fört människor och civilisationer samman och varit hem för artrika ekosystem i alla tider. 

 

Älven är spelplats för makt. I älven formas berättelser om såväl människor och djur som levt i och utmed den som behövt flytta på sig. Dess vatten speglar natur och kultur och bär på konsekvenserna och effekterna av industrialisering och mänskligt beteende.

 

Många av samtidens viktiga frågor, så väl poetisk som politiska, flödar genom en älv. 

 

Med utgångspunkt i Umeälven ämnar detta projekt engagera konstnärer, forskare, föreningar och allmänhet att ta sig an några av dessa frågor, och samtidigt genom älvens rörelse kan knyta an till andra platser och tider. 

 

5 konstnärer kommer att bjudas in efter detta open call för att sedan utgöra en arbetsgrupp som följer varandra och älven under året. Workshops, vandringar, utställningar m.m. kommer att genomföras tillsammans med inbjudna samarbetspartners och allmänhet för att fördjupa oss och komma närmare älven. Programmet kommer att tas fram tillsammans med medverkande konstnärer utifrån deras specifika intresseområden. Omfånget är på ca 7 programpunkter och ca 1 utställning per konstnär.

 

Ambitionen är att skapa ett platsspecifikt konstnärligt arbete som både genomförs och visas i och längs med Umeälven. Genom att vara närvarande här kan konsten skapa möjligheter för reflektion och samtal kring plats och vårt förhållande till den. 

 

Som medverkande konstnär får du:

Produktionsbidrag 

Medverkansersättning för medverkan i programpunkter och utställning

Utställningsersättning

 

Om Konstfrämjandet Västerbotten:

Konstfrämjandet Västerbotten är en ideell konstorganisation som främjar, producerar och utvecklar samtida konst och kultur i hela samhället. Med vårt huvudsakliga uppdrag konst för fler skapar vi mötesplatser för upplevelse, reflektion och medverkan med fokus på kvalitativ konst. Detta genom projekt, workshops, utställningar, konstpedagogisk verksamhet, uppdragsförmedling, rådgivning, nätverkan m.m. Vi arbetar med hela Västerbottens län som verksamhetsområde med bas i Umeå. 

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till: Clarissa Siimes, verksamhetsledare, 070 205 54 58 clarissa.siimes@konstframjandet.se

 

Yrkesverksamma konstnärer är välkommen med sin ansökan bestående av:

  • ett personligt brev med kort beskrivning av dig och ditt konstnärskap samt varför du vill medverka i projektet
  • cv 
  • länk till hemsida. Har du ingen hemsida går det bra att bifoga en portfolio i pdf:format. 

 

Skicka din ansökan till e-posten: vasterbotten@konstframjandet.se

 

Ansökan ska vara oss till handa senast 22:a juni 2022. Projektet startar i augusti.