Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Tidning — Konsttidningen The White House lanseras

I samband med invigningen av utställningen The White House lanseras en ny konsttidning. Den heter The White House och tillsammans med 11 kritiska röster problematiserar den olika perspektiv på skapandet av svenskhet i Västerbotten. Tisdag den 1 mars sprids den runt om i länet genom dagstidningarna Västerbottens Kuriren och Folkbladet.

Vem har makt över historien?

 

Konstfrämjandet Västerbotten bjuder in till vernissage och du är välkommen till utställningen The White House söndagen den 6 mars kl 14 på Västerbottens museum.

 

I din hand håller du snart i en tidning om konstprojektet The White House som undersöker hur museiföremål, arkiv och samlingar bidrar till idén om svenskhet. Med särskild fokus på vithetsnormer tar projektet avstamp i Västerbottens platser, historia och människor.

 

Vad betyder det egentligen att vara svensk i Västerbottens län? Vem gestaltas och syns i vår gemensamma historia? Vem har berättat? Vem har stått tillbaka? Vilka normer, värderingar och föreställningar återspeglas nu och då?

 

Inom projektet vill Konstfrämjandet Västerbotten tillsammans med konstnärer, forskare, aktivister och skribenter lyfta fram de bakomliggande mekanismer som format och omformulerat föreställningar om människor. Genom dessa röster problematiseras den lokala och globala historieskrivningen.

 

I utställningen The White House visas nya platsspecifika konstverk som diskuterar och gestaltar undanträngda berättelser – och kroppar – som inte får ta plats i vårt samhälle eller i vårt kulturarv. I allra högsta grad handlar det om delaktighet i historieskapandet och om en kamp om att få syn på sig själv och bli sedd av andra.

 

Titeln The White House referar till hur kulturinstutioner i Sverige har formats till vita koloniala hus med den vita västerländska heterosexuella mannen som norm. Idag fyller Konstfrämjandet Västerbotten ett av dessa hus – Västerbottens museum – med nya behövda och moraliskt nödvändiga berättelser som bättre speglar samhällets etniska, kulturella och sociala bredd.

 

Välkommen in att ta del av idéer, möten och reflektioner kring hur vi ska leva tillsammans. Här ringar samtidskonsten in berättelser om vår historia och samtid som gestaltar nya kritiska perspektiv på vad det betyder att vara människa och att omfamnas av möjligheter, tankar och drömmar. Alla har rätt till ett kulturarv.

 

Ladda ned tidningen helt gratis
The White House_Tidning_Konstfrämjandet Västerbotten_2

 

  • Västerbottens länGenom VK och Folkbladet
  • Tisdag den 1 marsKl 00.00-24.00
  • Fri nedladdning