Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Jörgen Stenberg ger ett samiskt perspektiv på Ubmejen Jiännuo / Umeälven

Välkomna till Vita Kuben fredag 21/4 kl 18 för ett samtal om älvlandskap, konstnärliga processer och det platsspecifika.

Vi på Konstfrämjandet och Projektet Älven är så glada att renskötaren Jörgen Stenberg gör oss sällskap nästa fredag på Vita Kuben för ett samiskt perspektiv på Ubmejen Jiännuo/Umeälven och dess biflöden.
 
Till denna kväll kommer även konstnären Elin Már Øyen Vister att presentera sitt konstnärskap och tankar om hur vi kan skapa arbeten som går i dialog med ett lands historia och berättelser.
 
Välkomna till Vita Kuben fredag, den 21/4, kl 18.00 – 20.30 !
 
*Eventet är en del av Projektet Älven och arrangeras i samarbete med Konstkonsulenterna i Västerbotten och Vita Kuben.
 
**Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet Älven genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet och Umeå Kommun.