Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Filmer sökes! — Queer på landsbygden vs i storstaden

Konstfrämjandet Västerbotten söker i samarbete med Lesbisk Makt och Umeå Europeiska Filmfestival efter filmer som belyser platsens och sammanhangets betydelse i skapandet av queera identiteter, gemenskaper och liv.

Queer på landsbygden vs i storstaden.

Vad har platsen och sammanhanget för betydelse i skapandet av queera identiteter, gemenskaper och liv?

Hur kan queera identiteter och liv utanför storstäderna bidra till en mer komplex förståelse av queera upplevelser och levnadsförhållanden samt utmana den binära bilden av den progressiva storstaden och den konservativa landsbygden? Vilka queera röster finns t.ex på den norrländska landsbygden?

Vilken roll spelar platsen och sammanhanget i vidare bemärkelse, tex digitala rum eller filosofiska hemvister?

Vad innebär det att befinna sig någonstans?

Konstfrämjandet Västerbotten söker i samarbete med Lesbisk Makt och Umeå Europeiska Filmfestival efter filmer som berör dessa frågor. Bidra gärna med dina tips via mail: vasterbotten@konstframjandet.se eller via vår Face book sida.