Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

En utställning om Barnkonventionen — Emma Ewadotter, Linnea Norén och Alex Rosa ställer ut verk tillsammans med 100 barn från Kulturverkets projekt "Alla har rätt - jag är viktig"

Utställningen är resultatet av det första året av Kulturverkets treåriga projekt som tillkommit med anledning av att Barnkonventionen blivit lag i Sverige 2020 och vänder sig till barn i åk 4. Konstfrämjandet är glada att få samarbeta med Kulturverket kring utställningen.

Ambitionen är att Kulturverket under tre år ska träffa alla åk 4:or i Umeå och att barn från olika stadsdelar ska träffa varandra, arbeta tillsammans i kreativa workshops och samtidigt lära sig om Barnkonventionen. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

 

På utställningen visas tre verk av konstnärerna Emma Ewadotter, Linnea Norén och Alex Rosa som tolkat barns arbeten och tankar från en självporträttsworkshop i våras som utgick från artikel 13 – alla barn har rätt till yttrandefrihet.

 

Kortfilmer gjorda av barnen som medverkat i projektet under höstterminen 2020 kommer också visas på utställningen. Filmerna utgår från artikel 2 – inget barn ska diskrimineras.

 

 

Du kan se utställningen genom vårt skyltfönster på Kungsgatan 33 i Umeå. Välkommen!

  • Konstfrämjandet VästerbottenKungsgatan 33
  • 20 november - 30 november
  • Extern länk