Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Älven- Ett flerstämmigt samtal

OBS! PLATSÄNDRING! Vi ses på Klossens Kulturhus!

Konstfrämjandet Västerbotten bjuder in till ett publikt samtal som med älven som utgångspunkt belyser krafter och tankesystem som formar vår relation till naturen och oss själva som något väsensskilt. Vilka konsekvenser kan det få? Vilka alternativa tankemodeller och förhållningssätt finns?

 
Medverkande i samtalet är Mia Rogersdotter Gran, konstnär, Lars Samuelsson, docent i filosofi och Lina Polvi Sjöberg, forskare i naturgeografi. Samtalet leds av Arne Müller, frilansjournalist och författare.

 
Mia Rogersdotter Gran är konstnär verksam i Umeå. De senaste åren har hon undersökt samtiden genom att experimentera med idén om vad natur, landskap och identitet kan vara och hur de hör samman. 2020 kom hennes fotobok Ädno / Älven / The River som är ett konstnärligt undersökande av Luleälven. Projektet möjliggjordes tack vare Hasselblad Stiftelsen Naturfotostipendium.

 
Lars samuelsson är docent i filosofi vid Umeå universitet. Han sysslar huvudsakligen med miljöetik och filosofiska frågor relaterade till hållbarhet, exempelvis med frågan om vilka skäl vi har för att förhålla oss på olika sätt till naturen.

 
Lina Polvi Sjöberg är forskare i naturgeografi med fokus på hur vattendrag i norra Sverige utvecklas och formas. Hon intresserar sig för frågor kring hur ett vattendrag ska se ut och vad som räknas som naturligt. Vad ska vi basera beslut på när vi restaurerar vattendrag— och för vilka ändamål?

 
Arne Müller är journalist och författare, verksam i Umeå. Han har skrivit flera böcker om gruvor, de regionala klyftorna i Sverige och klimatomställning. För närvarande skriver och föreläser han framför allt om konsekvenserna av de stora industrisatsningarna i norra Sverige. Tillsammans med sin fru, Ingrid Eriksson, och fotografen Stefan Persson har han skrivit boken ”Öreälven – den raka vägen är inte alltid den bästa”, som skildrar natur och människor längs en av Västerbottens skogsälvar.

 

DATUM: 21 augusti
TID: 15:00- 16:30
PLATS: Klossens Kulturhus (Studiefrämjandet Ålidhem Centrum)
HITTA HIT: Ekonomstråket 6, Umeå

 

Evenemanget är en del av Festiälv och Konstfrämjandet Västerbottens projekt Älven. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare finansiärer är Kulturrådet, Umeå Kommun samt konstkonsulenterna i Västerbotten.

 

Evenemangsbild: Bodens Kraftverk, Suddása / Boden. © Mia Rogersdotter Gran