Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstklubben

Konstklubben är en experimentbaserad satsning som syftar till att undersöka nya konstbildande former med konsten i fokus.
Konstklubben är en experimentbaserad satsning som syftar till att undersöka nya konstbildande former med konsten i fokus.

Konstklubben vill utveckla sociala mötesformer som uppmuntrar till fördjupade upplevelser av konst och konstrelaterade frågor i ett nära möte mellan konstprofessionell aktör och publik. Med konsten som ram skapas nya utblickar om platsens och historiens betydelse för utveckling, förankring och förvaltning av konst bland människor som bor och verkar i Umeå och Västerbottens län – bärare av vår gemensamma konsthistoria. Det kan handla om att bjuda in en konstnär eller annan konstaktör för ett konstsamtal eller varför inte för att hålla i en studiecirkel. Konstlab, ateljébesök eller konstnärlig verkstad är andra exempel.

 

Intentionen är att nå ut till en konstintresserad målgrupp, såväl som en konstovan, men likväl nyfiken på konst och konstnärer. Målet är att öka förståelse för samtidskonst och uppmuntra till samtal och eget skapande – teori vävs samman med praktik. På samma sätt öka transparensen kring vad som sker inom konstområdet.

 

Konstklubbens aktiviteter annonseras löpande.

 

Vill du att Konstklubben besöker dig – hör av dig! Vill du medverka på Konstklubben, skriv en rad och berätta vem du är.