Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

För dig som utbildare

Via det här projektet kan din skola erbjuda en extra resurs till de elever som gör ett gymnasiearbete inom det estetiska området. Vi anlitar professionella konstnärer som medbedömare och konstnärliga handledare. Handledningen sker online, därför har eleven samma tillgång till några av Sveriges bästa konstnärer oavsett var i landet de bor.

Den konstnärliga handledarens roll är att ge feedback och coaching under elevens process med Gymnasiearbetet. Den konstnärliga handledaren bedömer elevens projektidé och sätter in den i en samtida konstnärlig kontext. Den konstnärliga handledaren kommer med inspiration om konstverk / konstnärer / konstnärliga inriktningar osv som hjälper eleven på traven i sina tankebanor och öppnar nya infallsvinklar under arbetets gång.

Den konstnärliga handledaren är en verksam konstnär och blir på så sätt en brygga mellan skolans värld och det konstnärliga yrkeslivet. Via den konstnärliga handledaren får eleven inblick i vad det kan innebära att välja ett konstnärligt, kreativt yrke. Det är ett ofta svåröverblickbart fält som kan avskräcka elever som inte har med sig en kulturvana från sin uppväxt.

Vad innebär det för din skola att vara med?

Genom projektet kan skolan erbjuda den konstnärliga handledningen som extra resurs till de elever som gör sitt gymnasiearbete inom estetiska ämnen.

Vad leder det till?

Alla elever oavsett bostadsort, ekonomisk eller kulturell bakgrund erbjuds samma tillgång till professionella konstnärliga handledare. Det motverkar diskrimineringen av ungdomar på mindre orter eller i mindre kulturvana miljöer. Alla får samma chans att fördjupa kunskaperna i sitt specialintresse, och samma kunskap om utbildningsvägar efter gymnasiet.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Sara Edström på Konstfrämjandet i Västerbotten på 076 800 10 90 eller andreas.brannstrom@konstframjandet.se.