Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Back in Baby’s Arms

Den 3 maj 2015 iscensattes ett storskaligt performance ute i det offentliga rummet - Back in Baby's Arms av konstnären Elin Lundgren. Ett konsthistoriskt tillfälle där konsten förkroppsligade motståndets estetik.
Den 3 maj 2015 iscensattes ett storskaligt performance ute i det offentliga rummet - Back in Baby's Arms av konstnären Elin Lundgren. Ett konsthistoriskt tillfälle där konsten förkroppsligade motståndets estetik.

Över 120 kvinnor i olika åldrar mellan 16-67 år som identifierade sig som kvinnor, gestaltade över 120 olika ansikten på misshandel som spred ut sig i en samlad tyst koreografi på Kungsgatan i Umeå, mellan Rådmanstorget och Renmarkstorget. Ansiktena avslöjade spår av slag, brännmärken och stryptag. Samtliga kvinnor som deltog var bosatta i Umeå och i Västerbottens län.

 

I anslutning till konstperformancet genomfördes en särskild programsatsning ut mot arbetslivet med fokus på praktiker inom verksamhetsområdet mäns våld mot kvinnor. Den 3 juni hölls seminariet Hur kan konstnärliga metoder inspirera och utmana mansrollen? Föreläsningar och workshops vävde samman en debatt om våld i nära relationer, där deltagarna deltog aktivt i olika moment för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Konstnären Elin Lundgren, juristen Gudrun Norborg och Teatergruppen Unghästen medverkade. I samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Festival Normal – Ögonblicksteatern, Kvinnofridsföreningen, ABF Umeå, Jämställdhetsutskottet (JUSK) vid Umeå kommun och Umeå2014.

 

 

Artikel i VK inför performancet