Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Medlemskap

Konstfrämjandet är en medlemsorganisation med medlemmar spridda över hela Västerbottens län. Medlemmarna består av andra föreningar, organisationer utbildningsväsendet och fack snarare än enskilda personer. Totalt har vi 8 medlemsorganisationer idag.

ABF Mitt i Lappland
ABF Västerbotten
Socialdemokraterna i Västerbotten
Umeå Folkets Hus
IF Metall S Västerbotten
Kommunal Västerbotten
Folkparken Skellefteå Folkets Hus
Handelsanställdas förbund, avd 29

 

Som medlem i Konstfrämjandet Västerbotten ges:

 

  • – möjlighet till utveckling av samarbetsprojekt mellan Konstfrämjandet och den egna organisationen, t ex föreläsningar av konstnärer eller utställningar på arbetsplatsen
  • – erbjudanden och inbjudningar via nyhetsbrev till vernissager, föreläsningar, seminarier, workshops, konstresor etc.
  • – tillgång till vårt nätverk av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, utställningsarrangörer, pedagoger, konstvetare, konsthistoriker, studieförbund, kulturföreningar samt branschorganisationer som KRO/KIF och KC Nord
  • – delaktighet i en unik och stolt historia av att möjliggöra “en konst för alla” som i arbetar i enlighet med konventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 27: ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.om allas rätt till upplevelse av kultur”
  • – årsavgiften kostar 2 000 kr för större organisationer och 350 kr för föreningslivet

 

Vill du stödja oss och bli medlem, maila vasterbotten@konstframjandet.se.