Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstpedagogik

Hur kan konsten lära oss något om andra ämnesområden? Konst som lärande är en konstpedagogisk inriktning för grundskoleelever men går att omsätta för alla åldrar och sammanhang. Metoden bygger på uppmuntran av det egna skapandet i syfte att producera ny kunskap och samtidigt få syn på sig själv. Det sker under ledning av en konstnär. Konstbildning växer inifrån!

Konstfrämjandet utvecklar gärna nya konstpedagogiska insatser gentemot utbildningsväsendet, arbetsliv från offentlig och privat sektor, föreningsliv, organisation och förvaltning m fl.

 

Tidigare forskning om kulturell kompetensutveckling och kreativitet på t ex arbetsplatser, har visast sig påverka både personal och organisation positivt.

 

Upplägg
Vi hjälper till med upplägg och rekrytering av en konstnär med utgångspunkt i hur behovet ser, ett moment som utformas i dialog med uppdragsgivaren. Konstfrämjandet har ett brett nätverk och arbetar med yrkesprofessionella samtidskonstnärer. Var och en med sin egen konstnärliga praktik med stor kompetens i olika bilduttryck och tekniker. Allt mellan performance till måleri som gestaltar olika frågeställningar såsom identitet, kön, makt, klimatfrågor eller kulturarvet som några exempel. Men först, fundera hur stor gruppen är, beskriv sammanhanget, vad ni vill arbeta med och vad ni önskar uppnå samt tidslängd.

pedagogisk verksamhet

 

Planering
Ytterligare en strategi för att förverkliga det pedagogiska och konstbildande arbetet är att noga planera och strukturera arbetet. Vi behöver minst 6 månaders framförhållning.

 

Kostnad
Priset varierar beroende på vad som efterfrågas. Vi arbetar med fasta tariffer i enlighet med branschstandard (mu-avtalet). Resa och logi kan tillkomma beroende på vart i länet ni befinner er.

 

Uppdragsförfrågan
Vid intresse av konstpedagogiskt arbete skriv ett mejl till Clarissa Siimes, verksamhetsledare: clarissa.siimes@konstframjandet.se.