Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Utställning – New Figurines av Mark Frygell

VERNISSAGEPROGRAM 25 NOVEMBER:
18.00 Dörrarna öppnas
19.00 Invigningstal: Sara Edström, verksamhetsutvecklare och Clarissa Siimes, ny verksamhetsledare på Konstfrämjandet hälsar välkomna
19.05 Mark Frygell berättar om utställningen och sin collageliknande arbetsprocess.

Utställningen visas mellan 25 november - 22 december

Mark Frygell betonar konstens roll som en plats där olika symbolvärldar möts och blandas – den subjektiva och privata världen av tecken och symboler som fylls med mening genom associationer och personliga erfarenheter, och den yttre språkvärlden där mening skapas mellan människor. Verken innehåller ofta fragment som hittats eller samlats in. Det formspråk med vilket Frygell kombinerar personliga och ikonografiska element är ofta våldsamt och groteskt. Frygells konst befolkas ofta av människofigurer som är nakna och verkar befinna sig i en ogästvänlig värld, men också med inslag av en ironisk, fatalistisk humor.

De skulpturer som ingår i utställningen New Figurines påminner om sådana dekorativa porslinsfigurer av hundar och dansande barn som ofta får representera kitsch och ”låg” kultur, men saknar deras överdrivna ansats att förkroppsliga det vackra. Frygells skulpturer är dock grovt utförda i jämförelse med prydnadsfigurens ofta böljande former. Istället för att faktiskt framhäva det estetiskt upphöjda och vackra betonas det groteska och lätt absurda i dem. Frygells arbetsprocess med objekten i utställningen New Figurines liknar kollagetekniken i hans övriga bildskapande. De blir till delar av gestalter som tycks höra hemma i ett avlägset hörn av sago- eller drömvärlden. Där är de isolerade från den vardag de en gång ingått i. En förgylld brosch som någon har tappat har blivit till ett slags galjonsfigur på ett övergivet skepp. En ande svävar ut ur en punschflaska från en minibar på ett hotell i Berlin. Ett radband inköpt på en semester i Grekland har gjutits in i en hand. Dessa föremål har inte helt omtolkats eller helt förlorat sin ursprungliga roll, men befinner sig någonstans mellan sin ursprungskontext och ett nytt liv.

Mark Frygell är född 1985, Umeå. Utbildad på Umeå konsthögskola samt Wiens konsthögskola. Han arbetar i Umeå och Stockholm och har tidigare ställt ut bla i Sverige, Österrike, Tyskland och Japan.